Obec Biskoupky součástí Mikroregionu Ivančicko

Dne 25. února 2016 schválila valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko přistoupení nové členské obce, kterou je obec Biskoupky. Obec Biskoupky se tak stává v pořadí již 13. členskou obcí dobrovolného svazku Mikroregionu Ivančicko. Rozhodnutí přistoupit k Mikroregionu Ivančicko učinilo zastupitelstvo obce Biskoupky na své schůzi 18. prosince 2015. Tomuto rozhodnutí předcházela vzájemná jednání a neformální spolupráce v průběhu roku 2015, v jehož závěru obě strany zhodnotily začlenění Biskoupek do mikroregionu jako smysluplné a přínosné.

V obci Biskoupky žije v současné době cca. 190 obyvatel. Funkci starosty zastává Josef Benda. Je zde základní občanská vybavenost, kterou tvoří obecní úřad, prodejna potravin, hospoda, kulturní dům, zastávka autobusu a dětské hřiště. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel mohou Biskoupky ze svého nového členství profitovat a získávat prostřednictvím Mikroregionu Ivančicko na své projektové aktivity z rozpočtu Mikroregionu více financí, než kolik budou do společného rozpočtu přispívat formou řádných členských příspěvků. Taktéž bude pro obec zajímavé využívání společného majetku Mikroregionu a realizace společných projektů, jejichž výstupy a benefity budou pro obec přínosem.

Rodiště slavného básníka Vítězslava Nezvala je atraktivní zejména z hlediska přírodních zajímavostí. Katastrální území obce se rozkládá v přírodním parku Střední Pojihlaví, najdeme zde také dvě přírodní rezervace – Biskoupskou hadcovou step a Biskoupský kopec. Hodnota tohoto přírodního parku spočívá v jedinečném charakteru údolí řeky Jihlavy s pestrou mozaikou nelesní krajiny. Známá zřícenina hradu Templštýn a celá přilehlá rekreační oblast náleží také do katastrálního území této obce. Mikroregion Ivančicko se z hlediska propagace svého území pro turisty stane více atraktivní oblastí, jelikož i tyto biskoupské zajímavosti budou začleněny do všech forem společné propagace.

Co se týká komerční infrastruktury turistického ruchu, jsou Biskoupky v poslední době vyhledávány zejména rodinami s dětmi, jejichž cílem je návštěva nově vybudovaného zooparku s atrakcemi pro děti, restaurací a penzionem. Taktéž kulturní dům v Biskoupkách je v celém okolí jedinečný díky kapacitě až pro 300 lidí a je hojně využíván občany, spolky a obcemi z širokého okolí (vč. Ivančic) k pořádání akcí, jakými jsou například městské a obecní plesy, svatby, kulturní setkání a různé další oslavy. Nabízeno je zde i rožnění selat.

Milovníci výletů na kolech přijdou také na své, protože Biskoupkami procházejí hned tři známé tematické cyklistické trasy Mikroregionu Ivančicko – Templářská cyklostezka (modré značení), Energetická cyklostezka (bílé značení) a Pivovarská cyklostezka (zelené značení).

Na závěr tohoto stručného výčtu si jménem Mikroregionu Ivančicko dovolujeme do Biskoupek v nadcházející turistické sezóně pozvat všechny turisty, kteří tuto obec a její krásné přírodní okolí s údolím řeky Jihlavy doposud neměli možnost poznat.

V Ivančicích 29.2.2016

Ing. Bohumil Smutný
manažer DSO Mikroregionu Ivančicko

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.