DSC_6204

Mikroregion Ivančicko na svém festivalu poodhalil krásy jižní Moravy

V areálu Střediska volného času v Ivančicích se v průběhu nedělního dne konal Festival Mikroregionu Ivančicko. Vystoupili na něm zástupci jednotlivých obcí z dobrovolného svazku Mikroregion Ivančicko i představitelé místních kulturních, sportovních a dalších zájmových spolků a organizací. Akce plná muziky, soutěží, her a zábavných vystoupení, která na jižní Moravu přilákala stovky velkých i malých návštěvníků, se konala za finanční podpory Nadace ČEZ.

Program zahájili v Ivančicích místní divadelníci, které poté na pódiu vystřídali třeba tanečníci z T.A.D. Crew, ORIONu Oslavany i jihomoravské mažoretky. K dobré náladě zahrálo i několik kapel z okolí a před závěrečným vystoupením hudebníků z Rock String své umění představili také historičtí šermíři. Na jednotlivých stanovištích se pak stovky návštěvníků festivalu mohly zapojit do her, sportování, soutěží nebo velkého mezigeneračního pikniku.

Festival Mikroregionu Ivančicko se uskutečnil v rámci několikaměsíčního projektu Rok Mikroregionu Ivančicko 2016, který částkou 338 tisíc korun podpořila Nadace ČEZ. Příspěvek letos pomohl uskutečnit i další sportovní, kulturní a společenské akce na jihu Moravy a podpořil i nákup nového herního prvku na dětské hřiště v Biskoupkách. „Svou činnosti se už třináctým rokem zasazujeme o všestranný rozvoj našeho území, pečujeme o potřeby občanů členských obcí a ochraňujeme veřejné zájmy nejen na území našeho regionu. Díky příspěvku Nadace ČEZ mohly členské obce Mikroregionu Ivančicko zorganizovat několik akcí pro veřejnost, které pomáhají udržovat a rozvíjet společenský i kulturní život v malých obcích na Ivančicku,“ uvedl manažer dobrovolného svazku obcí Mikroregion Ivančicko Bohumil Smutný.

Nadace ČEZ podpořila činnost svazku prostřednictvím grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. „Systematický rozvoj českého venkova a malých obcí a měst je jednou z cest, jak konkurovat větším městům, která obyvatelům často nabízí širší občanskou vybavenost i společenské, sportovní a kulturní vyžití. Proto oceňujeme úsilí a činnost spolků, jako je například Mikroregion Ivančicko, který rozvíjí možnosti aktivního trávení volného času obyvatel jižní Moravy,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Publikováno v Pozvánky na akce v Mikroregionu.