Oslavanské historické slavnosti

Na vědomost se dává, že ve dnech 10. a 11. září Léta Páně 2016 král Přemysl Otakar I. s chotí do města Oslavany zavítá, aby zde všeobecnému veselí požehnal, privilegia městu udělil a dvoudenní slavnost radosti podpořil. Vy, kteřížto si tuto veselici ujíti nechati nechcete, navštivte proto ve dnech těchto naše město a uzříte nevídané a uslyšíte neslýchané… Přehled doprovodného programu

Historické slavnosti Oslavany ohis16_pl_celkovy Drápal výstava ohis16_pl_dáda ohis16_pl_izer ohis16_pl_mladek pozv návrh-page-001 TFA sklad_osl16_1. sklad_osl16_2.

Publikováno v Pozvánky na akce v Mikroregionu.