KoDuS – Komunitní dům pro seniory v Ivančicích

KoDuS je bytový dům s nájemním bydlením pro osoby ve věku 60 a více, kterým bydlení v tomto domě umožní prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti k čemu přispěje i nastavený komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince.

Cílová skupina – osoby ve věku 60+, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek 2 členné domácnosti.

V Ivančicích, v lokalitě Brněnka na ulici Břízová se provádí výstavba takového typu bydlení. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, ve kterém bude vybudováno 18 bytů kategorie 1+kk. Byty v 1.NP (5 bytů) mají zahrádku, byty v 2.NP (5 bytů), 3.NP (5 bytů) a 4.NP (3 byty) mají balkóny. Součástí každého bytu bude kuchyňská linka a el. sporák. Koupelna bude vybavena sprchovým koutem, závěsným WC a přípravou pro napojení pračky.
Kromě bytových jednotek jsou v domě společné sdílené prostory ve 2.NP, 3.NP a 4.NP. Nájemníkům domu bude sloužit i společná zahrada s pohotovostním WC, jenž umožňuje rozšířit kvalitativně komunitní život budoucích nájemníků.

Dispoziční řešení objektu a jednotlivých bytů splňuje požadavky na bezbariérový provoz. Objekt bude zařazen do třídy náročnosti – velmi úsporné, tedy kategorie B.

K nastěhování budou tyto byty v 1. čtvrtletí 2017.

Podmínky pro možnost bydlení v Komunitním domě seniorů:

  • Osoba(y) ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek 2 členné domácnosti.
  • Nájemní smlouva na dobu určitou – 2 roky. Nájemní smlouva musí obsahovat ujednání o obnovování nájmu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se prodlouží vždy o 2 roky.
  • Nájemní smlouva lze uzavřít s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, když tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.
  • Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, lze nájemní smlouvu k bytu uzavřít i s osobou, která nepatří do cílové skupiny, avšak pouze na 1 rok, za podmínky, že obec vydá písemný souhlas s pronájmem bytu osobě, která nepatří do cílové skupiny.

Zájemci o bydlení v tomto domě si mohou podat žádost na MěÚ Ivančice, odboru sociálních věcí. Formulář žádosti ve si můžete stáhnout ZDE (formát .doc) nebo ZDE (formát .pdf) popřípadě přímo na webu města Ivančice.

Komunitní dům

Publikováno v Informace z obcí Mikroregionu.