Celostátní soutěž DÍVKA TALENT 2017

Celostátní soutěž Dívka Talent je určena pro dívky od 14 do 16 let, které mají zájem o módu a pohyb a nebojí se zúročit svůj talent v rámci celorepublikové soutěže. Jde o soutěž krásy v kombinaci s talentem, pohybem a důrazem na osobitost a originalitu. Základní kolo celostátní soutěže, které zaštiťuje starosta města Ivančice Milan Buček, proběhne také 2. května v Ivančicích.

Soutěžní disciplíny – základní kolo IVANČICE – 2.5. /přihlášení do: 31.3.

  1. ROZHOVOR S MODERÁTOREM+MEDAILÓNEK – Představení své osoby – Krátký rozhovor s moderátorem – spontánní otázky a odpovědi
    Porota hodnotí úroveň a originalita medailónku, schopnosti dívek vést konverzaci, reagovat na otázky, schopnost samostatného vyjadřování, přirozenost, schopnost improvizace, čistotu jazyka apod.
  2. DISCIPLÍNA DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU: překvapení (bude odtajněno v přípravném kurzu)
  3. VOLNÉ VYSTOUPENÍ: – Max. 2 minuty (tanec, hra na hudební nástroj, zpěv, dramatické vystoupení apod.)
    Porota hodnotí vhodnost a úroveň celého vystoupení s přihlédnutím k jeho celkové náročnosti
  4. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA: – Tématická módní přehlídka
    Porota hodnotí předvedení modelu na molu, originalitu, kreativitu a celkový vzhled dívky.

PŘIHLÁŠKU A INFORMACE NALEZNETE ZDE


Dívka talent
Vyhlašovatelem soutěže je spolek Talent4you“ v zastoupení ředitelky Ilony Křížkové, která soutěž krásy v Plzni pořádá již dvacet let a se svým profesionálním týmem představí nový a zcela ojedinělý koncept soutěže.

POPIS SOUTĚŽE:
Soutěž krásy v kombinaci s talentem, pohybem a důrazem na osobitost a originalitu.
– zdravý životní styl – zručnost, fair play – etika, chování, smysl pro humor – celkové charisma – výchovný charakter – inteligence

CÍL SOUTĚŽE:
Hlavním cílem soutěže je působit na dívčí věk především výchovně a motivačně. Dívka Talent napomáhá k budování zdravého sebevědomí, rozvíjení schopností a talentu a připravuje účastnice na budoucí profesní i společenský život. Cílem soutěže je objevovat talenty v dívčím věku a pomoci v jeho dalším rozvíjení.

CÍLOVÁ SKUPINA:
Soutěž dívka Talent je určena pro dívky od 14 do 16 let, které mají zájem o módu a pohyb a nebojí se zúročit svůj talent v rámci celorepublikové soutěže. Tato cílová skupina musí často čelit mnoha nástrahám negativním vlivům společnosti. Dívka Talent jim pomůže v jejich překonání a správnému nasměrování. Poradí jim v zásadách společenské etikety, ve výběru povolání a všeobecném přehledu.


divka talent plakat

www.divkatalent.cz

 

 

 

 

 

Publikováno v Nezařazené.