Monitoring návštěvnosti cyklostezky Oslavany-Ivančice

Pomník-neznámému-padlému-cyklistoviV období od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 proběhl v rámci Jihomoravského kraje monitoring návštěvnosti osmi cyklostezek, mezi kterými nechyběla ani cyklostezka Oslavany-Ivančice.

Díky tomuto monitoringu se zjistilo, že cyklostezka Oslavany-Ivančice patří v Jihomoravském kraji k těm nejvíce využívaným! Na cyklostezce bylo v celém sledovaném období zaznamenáno 142 005 průchodů, což bylo ze sledovaných cyklostezek zdaleka nejvíce.

VÝSLEDKY MONITORINGU – Cyklostezka Oslavany-Ivančice

Měsíční průměr záznamů činil 12 902, denní průměr činil 424, při rozdělení na dny víkendové a pracovní tvořil průměr 539, respektive 378 průchodů. Průměrný hodinový počet záznamů byl 18. Denního maxima bylo dosaženo v sobotu 3. dubna, kdy zde prošlo 1 287 osob. Nejfrekventovanějším dnem týdne byla neděle. Počet uživatelů stezky ve směru do Oslavan a Ivančic byl téměř stejný.

U hodinových údajů lze z hlediska rozložení počtu uživatelů pozorovat první vrchol návštěvnosti kolem 10. hodiny. Hlavní vrchol návštěvnosti pak přichází odpoledne mezi 14 a 19 hodinou, kdy je zde dosahováno téměř 60 % denní návštěvnosti.

Nejvyšší převahu měli cyklisté (69 %) nad ostatními uživateli. Dalšími významnými skupinami byli pěší (13 %) a in-line uživatelé (15 %). Z ostatních uživatelů jsou 2 % zastoupena lidmi se psy, byly zde zjištěny i 2 průjezdy motocyklu a nákladního auta, které jsou ale v celkovém procentuálním zastoupení zanedbatelné.

TECHNOLOGIE SČÍTÁNÍ

Ke sčítání uživatelů cyklostezek byly využity automatické sčítače. Jedná se o zařízení pro sčítání všech uživatelů stezek (chodců, cyklistů, in-line bruslařů atd.) bez odlišení. Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lidského těla a okolního prostředí. Díky dvěma senzorům lze rozlišit také směr pohybu. Zároveň proběhlo také ruční sčítání v rámci 1 dne (po dobu 8h), pomocí kterého byl sledování reálný počet uživatelů cyklostezky.

Data získaná z automatického sčítání uživatelů cyklostezek mají sloužit pro účely marketingu cykloturistiky a vyhodnocování efektivnosti investic do budování a údržby cyklostezek.

 

Celkové výsledky monitoringu návštěvnosti cyklostezek v JmK v období 1. 1. 2016 – 30. 11. 2016

Monitoring

 

Srovnání počtu uživatelů v období 1. 1. 2016 – 30. 11. 2016 (po měsících)

Monitoring2

Publikováno v Cyklostezky Mikroregionu.