Mor. Bránice hody_1

Ohlédnutí za Rokem Mikroregionu 2016, aneb podpora života v obcích

„Rok Mikroregionu Ivančicko“ je název projektu, který v roce 2016 realizoval Mikroregion Ivančicko s cílem podpořit kulturní, společenské a sportovní či dětské aktivity. Projekt se týkal prakticky všech členských obcí mikroregionu a jeho realizace byla možná díky podpoře partnera akce Nadace ČEZ.

Díky partnerství Mikroregionu Ivančicko a Nadace ČEZ došlo například v obci Biskoupky k pořízení nového herního prvku pro dětské hřiště. Realizací projektu bylo umožněno uspořádání kulturních, tradičních a místně významných akcí v následujících obcích: v Nové Vsi se na podzim konaly tradiční Rozmarýnové hody, v Ketkovicích Folklórní odpoledne, ve městě Dolní Kounice „Historické slavnosti Rosa coeli“. Obec Hlína již tradičně pořádá letní divadelní představení v přírodě, které je vyhledáváno stovkami návštěvníků z širokého okolí.  Obec Mělčany podpořila Dětský den a soutěž v požárním sportu (tamní mladí hasiči jsou držitelé titulu mistři ČR v požárním sportu). V Nových Bránicích se také konal dětský den a noční soutěž mladých hasičů, v Moravských Bránicích též nechyběl dětský den a na podzim si celá obec užila tradiční Rozmarýnové hody.

Na začátku září byla uspořádána společná akce se spoluprací všech členských obcí pod názvem Festival Mikroregionu Ivančicko, kde se prezentovaly členské obce Mikroregionu, spolky, školy a organizace. Proběhl zde celodenní kulturní program, vystoupení na pódiu, kapely, divadelní soubory, na jednotlivých stanovištích se pak stovky návštěvníků festivalu mohly zapojit do her, sportování, soutěží nebo velkého mezigeneračního pikniku.

Realizace projektu dokazuje, že Mikroregion Ivančicko klade významný důraz na podporu místních akcí v členských obcích a je velmi důležité, aby podpora byla směřována ke zkvalitnění venkovského života pro lidi všech věkových skupin. Pomoc je adresována přímo do obcí a spolků.

Těšíme se, že také v roce 2017 díky finanční podpoře Nadace ČEZ obce opět ožijí.

NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje,Projekty centra společných služeb.