3. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko

Manažer Centra společných služeb informuje,  že 3. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb (dále jen „CSS“) se uskuteční dne 27.6. 2017 (úterý) v 16:00 hod. v Moravských Bránicích (Hospoda U Zastávky – Moravské Bránice 78).

Program setkání:

  1. Prezence účastníků
  2. Zpráva o činnosti CSS
  3. Výstupy z analýzy přínosů CSS
  4. Projednání návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS
  5. Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb
  6. Závěr

V Ivančicích, 9.6.2017

Ing. Bohumil Smutný

Publikováno v Centrum společných služeb.