IMG_0017

Mikroregion Ivančicko slavil svůj druhý festival na zámku

Akce navazuje na úspěšný první ročník, který se konal loni v září v Ivančicích. Letos se festival přesunul do zámeckého parku v Oslavanech…

Na zábavný program přispěla v rámci projektu „Podpora společenského života a vybavení v obcích Mikroregionu Ivančicko“ Nadace ČEZ.

Hudební, taneční i divadelní představení v pojetí domů dětí a mládeže, škol, organizací a spolků shlédly za pěkného sobotního počasí stovky diváků z regionu. Mikroregion Ivančicko uspořádal letos podruhé svůj festival a přesun termínu konání na začátek astronomického léta se díky slunečnému dni osvědčil. Připraven byl program pro návštěvníky různého věku, rodiny s dětmi uvítaly tvořivé dílny, ukázku hasičské techniky i různých netradičních disciplín. Podpora sportu a mladých talentů je pro Mikroregion Ivančicko velmi důležitá, proto Atletický oddíl TJ Oslavany připravil pro návštěvníky festivalu soutěže v základních atletických dovednostech. Soutěžilo se v běhu, hodu a skoku. Na festivalu se představilo 20 organizací, což představovalo více než 400 účinkujících!

Příspěvek Nadace ČEZ ve výši 140 tisíc korun byl kromě financování Festivalu Mikroregionu použit například na pořízení nafukovací skákací atrakce pro děti, která významně podpoří pořadatele dětských dnů v členských obcích Mikroregionu. Pro obce to také znamená velkou úsporu jejich finančních prostředků, protože nemusí platit za vypůjčení komerčním provozovatelům a ušetřené peníze investují například do dalšího zkvalitnění akce“, uvedl Bohumil Smutný, manažer Centra společných služeb a tajemník DSO Mikroregionu Ivančicko

„Líbí se nám, že Festival Mikroregionu Ivančicko je akcí pro celé rodiny a zahrnuje i sportovní aktivity. Po úspěchu z loňska jsme proto na realizaci programu rádi přispěli,“ řekla Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Skupina ČEZ je dlouholetým partnerem Mikroregionu Ivančicko, který patří se dvanácti členskými obcemi k největším v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Díky spolupráci elektrárny a Mikroregionu vznikla například oblíbená cyklostezka Oslavany – Ivančice, byly vyznačeny cyklotrasy Energetická, Templářská, Hornická a Pivovarská nebo se konají oblíbené cyklistické vyjížďky, Slavnosti chřestu, budují se dětská hřiště nebo se vydává různé publikace.

Publikováno v Nezařazené.