Banner

Nová jízdní kola pro dětské dopravní hřiště při ZŠ Oslavany

Díky příspěvku 70.000 Kč z Nadace ČEZ a administrativní pomoci Centra společných služeb Mikroregionu Ivančicko bylo pořízeno deset nových jízdních kol pro Dětské dopravní hřiště při ZŠ Oslavany. Podařilo se tak částečně obnovit a doplnit kolový park, který je používán od uvedení hřiště do provozu v roce 2006. Manažer Mikroregionu Ivančicko Ing. Bohumil Smutný k tomu uvedl: „Základní škola Oslavany se na Mikroregion před časem obrátila, zda bychom jim pomohli najít způsob, jak obnovit kolový park. Vzhledem k tomu, že oslavanské dopravní hřiště je využíváno žáky z více škol v obcích Mikroregionu Ivančicko a je v našem okolí jedinečné, rádi jsme se této aktivity ujali. Identifikována byla vhodná dotační výzva a následně jsme pro ZŠ vypracovali projekt pro grantové řízení a máme velkou radost, že naše snaha byla úspěšná a podařilo se škole potřebné finance získat.“

Nová kola zkvalitní výuku dopravní výchovy pro základní školy, umožní zapojení více žáků do výuky. Část žáků může jezdit po dopravním hřišti a ostatní současně s nimi na jízdě zručnosti. Kola z projektu umožní jízdu celé třídy bez zbytečných prostojů.

Dopravní hřiště navštěvuje pravidelně velký počet žáků základních škol v regionu v rámci systematické výuky dopravní výchovy. Jsou to žáci ze škol ve Zbýšově, Nových Bránicích, Pravlově, Bratčicích, Pršticích, Němčicích, Neslovicích, Ketkovicích, Nové Vsi, Ivančicích, Oslavanech, Moravských Bránicích, Zastávce a Dolních Kounicích.  V loňském roce to bylo 886 žáků. Kola jsou k dispozici i k preventivně bezpečnostním akcím zaměřeným na bezpečnost silničního provozu. Také se na nich jezdí při Dopravní soutěži mladých cyklistů.

Výuka, kterou zajišťuje ZŠ a DDM Oslavany, probíhá pravidelně od dubna do října.  V průběhu celého roku je doplněna o atraktivní programy pro veřejnost.

Kola od Nadace ČEZ přispějí ke zlepšení základních dovedností cyklistů, nejmladších účastníků silničního provozu. Zdokonalí se v bezpečném ovládání kola, správném vyhodnocování dopravních situací, a to přispěje ke zvýšení bezpečnosti jejich pohybu v silničním provozu.

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.