GDPR2

Ochrana osobních údajů ve světle nového nařízení GDPR

Mikroregion Ivančicko pro členské obce uspořádal metodické shromáždění k tématu GDPR. Dvacítka účastníků si dopoledne vyslechla informace k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Je to nová legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů. Představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Obcím a jejich příspěvkovým organizacím však tato nová právní úprava především přinese spoustu nových povinností, starostí i výdajů navíc, se kterými se obce budou muset vypořádat. Mikroregion Ivančicko proto malým obcím nabízí svoji pomoc, jak prostřednictvím společného postupu docílit snížení administrativní zátěže a úspor při zavádění.

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.