Občané Mikroregionu s příchodem jara dostávají kompostéry

Malý kompostérMikroregion Ivančicko, dobrovolný svazek obcí v současné době distribuuje do svých členských obcí domácí kompostéry, které byly pořízeny při realizaci projektu Kompostéry a Štěpkovač pro obce Mikroregionu Ivančicko za finanční podpory Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu životní prostředí.

Celkem se jedná o 600 kompostérů, které jsou rozdělovány dle požadavků občanů v jednotlivých obcích. Občané, kteří se zapojili již v roce 2016 do průzkumu zájmu o domácí kompostér vyplněním dotazníku, jsou nyní ve všech obcích kontaktováni. Do konce dubna budou všechny kompostéry rozdány. Na základě smlouvy o výpůjčce a darování dostávají občané poté požadovaný typ kompostéru do bezplatné výpůjčky po dobu 5 let, kdy jsou ve vlastnictví Mikroregionu a poté vlastnictví přechází na občana. Nabízeny jsou dvě velikosti kompostérů dle požadavku občanů a velikosti pozemku.  Zejména v malých obcích, kde je spousta domků se zahrádkami, se jedná o významnou pomoc jak lidem, tak obcím.

Vždy je lepší, když k likvidaci bioodpadu dojde přímo na místě jeho vzniku. Dochází k úsporám i šetrnosti vůči životnímu prostředí, protože odpad není nutné svážet a občan tak získává cenný kompost, který využije opět na zahrádce. V rámci projektu byl dále také pořízen štěpkovač. Ten je sdílen a využijí jej dle potřeby všechny obce Mikroregionu zejména nyní v jarní sezóně, kdy dochází k prořezávkám stromů.

opzp logo

Publikováno v Projekty centra společných služeb.