Návštěva hejtmana Jihomoravského kraje v obcích Mikroregionu Ivančicko

IMG_20180726_145918_HDRVe dnech 26.7. a 31.7. 2018 zavítal na svoji pracovní návštěvu do tří malých obcí Mikroregionu Ivančicko hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek. Ve čtvrtek 26.7. navštívil obce Biskoupky a Ketkovice, dne 31.7. obec Moravské Bránice. Cílem této pracovní návštěvy bylo seznámit se s činností, projekty, problémy a potřebami malých obcí na Ivančicku.

V úterý 26.7. hejtman navštívil nejmenší obec Mikroregionu Ivančicko na počet obyvatel – Biskoupky. Obec se nachází v klidné přírodní oblasti, která je atraktivní nejen pro místní obyvatele, ale i návštěvníky obce. Rodiště slavného básníka Vítězslava Nezvala zaznamenalo v posledních letech realizaci spousty nových projektů. Mezi nejvýznamnější projekt patří vybudování vodovodního řadu ve spolupráci se SVaK Ivančice, kterým je obec členem. Dále je to související rekonstrukce místních komunikací, či rekonstrukce budovy obecního úřadu (bývalé školy). Starosta Mgr. Josef Benda hejtmana také seznámil s geografickou polohou obce, která je bohužel nepříznivá z hlediska přívalových dešťů a půdní eroze. Obec aktivně pracuje na zajištění opatření ke zlepšení situace a zadržení vody v krajině. Hejtman si zde prohlédnul kulturní dům, který se může pochlubit kapacitou až 300 osob a je aktivně využívaný pro různé společenské i soukromé akce. Obec se dále může pochlubit opravenou budovou, kde má zázemí místní zásahová jednotka hasičů. To není však konečný výčet informací, obec průběžně rekonstruuje drobné sakrální stavby, připravuje rekonstrukci lávky přes řeku Jihlavu pro pěší, či připravuje zasíťování lokalit, jež jsou navrženy k zástavbě.

IMG_20180726_131210_HDR

IMG_20180726_131226_HDR

IMG_20180726_132819_HDR

Dalším cílem cesty hejtmana byla obec Ketkovice, která se nachází 11 km severozápadně od města Ivančice.  Starosta Josef Obršlík se na vedení obce podílí již 22 let, 16 let jako současný starosta a předtím 6 let z pozice místostarosty. Podobně jako Biskoupky, i Ketkovice jsou obcí, která je v sezóně četně navštěvována turisty a chataři. V obci se za několik posledních volebních období podařilo úspěšně dokončit mnoho projektů pro zlepšení kvality života místních obyvatel, velmi pozitivně je například vnímána dobře fungující prodejna potravin a smíšeného zboží, kterou vyhledávají i obyvatelé z okolních obcí, např. z Čučic. Obec v současné době ve spolupráci se SVaK Ivančice, kterým je členem, připravuje výstavbu splaškové kanalizace. Veškeré splaškové odpadní vody z obce budou přečerpávány do stokové sítě obce Čučice a dále likvidovány na společné ČOV v obci Čučice. K přečerpávání splaškových vod z obce bude sloužit čerpací stanice umístěná pod obcí, u Ketkovického potoka. Shodou okolností hejtman navštívil obec Ketkovice jeden den před otevřením pohostinství na návsi pro veřejnost. Kdysi funkční hostinec „U Mohelských“ byl několik posledních let zavřený a obec pocítila absenci tohoto společenského zařízení. Budovu proto obec před časem odkoupila do svého vlastnictví, zrekonstruovala nákladem cca 6 mil. Kč a v současné době pronajala soukromému provozovateli. Významným přínosem pro obec je zejména zrekonstruovaný společenský sál, který konečně nabídne zázemí pro pořádání tradičních společenských akcí a hodů. Na závěr své návštěvy hejtman Šimek předal panu starostovi dar určený pro děti z místní mateřské školy.

IMG_20180726_145120_HDR

IMG_20180726_145347_HDR

IMG_20180726_145456_HDR

IMG_20180726_145918_HDR

IMG_20180726_150042_HDR

IMG_20180726_150159_HDR

Dne 31.7. pokračoval hejtman návštěvou obce Moravské Bránice. Obec leží mezi městy Ivančice a Dolní Kounice a v rámci jejího katastru Mikroregion Ivančicko připravuje vedení cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice. Starosta obce Ing. Kamil Ferda seznámil hejtmana s významnými projekty, mezi které patří zejména příprava projektové dokumentace na vybudování obecního domu Moravské Bránice – víceúčelové budovy obecního úřadu s kulturním sálem, knihovnou, bytovou jednotkou a komerčním prostorem. Součástí tohoto veřejného prostoru bude i nová hasičská zbrojnice. Obec neměla po dlouhou dobu své existence samostatnou budovu obecního úřadu. Teprve v roce 1964 byla dokončena přestavba odkoupené stodoly na stávající obecní úřad, který již v současné době nevyhovuje potřebám obce. Jedním z hlavních problémů současného uspořádání centrální části obce je absence dominantního veřejného prostranství, které by umožňovalo pořádání společenských akcí, koncertů, hodů, stavění májky atd. Řešený veřejný prostor pro budoucí obecní dům, leží mezi historickou návsí a současným centrem obce a tím pádem nabízí jedinečnou příležitost tyto dva prostory propojit, aktivovat a vytvořit opravdové, funkční centrum obce. Podpora jednotky sboru dobrovolných hasičů bylo dalším tématem, se kterým byl pan hejtman seznámen. Obdobně jako v jiných obcích, i v Moravských Bránicích se řeší potřeba rekonstrukce místních komunikací a výstavby chodníků. V terénu si hejtman prohlédnul průběh rekonstrukce místní komunikace a obnovu vodovodního řadu na ulici Na Potoku. Investorem obnovy vodovodního řadu je SVaK Ivančice, kterým je obec členem. Při procházce obcí dále pana hejtmana zaujalo nevyužité prostranství vedle obchodu (soukromý pozemek, v současné době se skládkou stavebního materiálu), kde by dle jeho námětu mohlo vzniknout příjemné posezení pro turisty a cyklisty (naproti budovy Vinařství Plaček). Případná úprava této lokality je však závislá na jednání s vlastníkem pozemku. Vzhledem k tomu, že obec nemá kostel, jednou z dominantních kulturních památek z 18. století je dřevěná zvonička. S panem hejtmanem byla také diskutována možnost finanční podpory na rekonstrukci této památky, na kterou má obec již zpracovanou projektovou dokumentaci.

IMG_4935b

IMG_20180731_110322_HDR

IMG_20180731_111013_HDR

obecní dům Moravské Bránice

Děkujeme tímto panu hejtmanovi za jeho přívětivý a kladný vztah k obcím na Ivančicku, zájem o dění a projekty, které zde obce a Mikroregion realizují. Cenné pro nás byly při tomto setkání jeho postřehy, rady a doporučení. Domnívám se, že je spousta pozitivních věcí, se kterými se obce mohou pochlubit díky pilné práci starostů a vedení obcí. Byli jsme také rádi, že jsme měli příležitost prezentovat i záměry a projekty, které obce budou v blízké době realizovat a podpora ze strany Jihomoravského kraje je pro ně velmi důležitá.

Ing. Bohumil Smutný, BA
manažer Mikroregionu Ivančicko

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.