IMG_0195

Mikroregion Ivančicko má nové vedení

Dne 18. 12. 2018 se konala valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko. Pro volební období 2018-2022 byl zvolen správní výbor v tomto složení: předsedkyně Mgr. Jana Heřmanová (Ivančice), 1. místopředseda Ing. Svatopluk Staněk (Oslavany), 2. místopředseda Ing. Jan Trecha (Moravské Bránice). Dalšími členy byli zvoleni Ing. Petr Koťara (Dolní Kounice) a Mgr. Naděžda Chajmová (Nová Ves). Tajemníkem svazku byl jmenován Ing. Bohumil Smutný.

Mgr. Jana Heřmanová, pověřená zastupitelka města Ivančice a ředitelka Střediska volného času Ivančice, se tak za patnáctiletou existenci Mikroregionu Ivančicko stává v pořadí 4. předsedkyní.

Dále byl volen kontrolní výbor, jehož členy se staly: Zdeněk Kališ (Nové Bránice), Miloš Dostalý (Hlína), Mgr. Josef Benda (Biskoupky).

V souladu se stanovami dobrovolného svazku obcí valná hromada rozhodla o zřízení poradního orgánu – cyklokoordinační komise. Předsedou byl jmenován Mgr. Miloš Musil (Oslavany), členy: David Hrbáček (Dolní Kounice), Ing. Kamil Ferda (Moravské Bránice), Ing. Svatopluk Staněk (Oslavany), Jaroslav Sojka (Ivančice).

 

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.