VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ZASTUPITELE OBCÍ – 1. blok

img024

ZDARMA v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“.

Kdy: úterý 29.1.2019 od 14:00 hod.
Kde: SVČ Ivančice, Zemědělská 2, 1.patro – školící místnost

Realizuje:
Svaz měst a obcí ČR
Mikroregion Ivančicko

Seminář vede Ing. Marie Černá
dlouholetá zastupitelka a místostarostka města Třebíč

 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ZASTUPITELE OBCÍ – letáček

Cílem vzdělávacího semináře je proškolení celého zastupitelstva s využitím znalostí již zkušených zastupitelů, kteří své zkušenosti a poznatky mohou předat nově zvoleným kolegům. Smyslem je seznámit zastupitele formou vzájemné interakce mezi školitelem a účastníky s kompetencemi v dané funkci, pravomocemi i povinnostmi.

 

Témata semináře:

– Základní principy fungování obce
– Role zastupitele
– Komunikace jako klíčový faktor práce zastupitele
– Zastupitel jako hospodář – majetek (hospodaření s majetkem dle zákona o obcích, obecní majetek,      zbytný/nezbytný, způsoby péče o majetek)
– Zastupitel jako hospodář – finance (rozpočet obce – navrhování, schvalování, plnění, kontrola, prevence zadluženosti obce)
– Zastupitel jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce (strategický plán, strategické dokumenty jednotlivých oblastí, územní plán.

 

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.