IMG_0302

Mikroregion Ivančicko na veletrhu Regiontour 2019

Ani letos nechyběla expozice Mikroregionu Ivančicko na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2019, který se konal ve dnech 17.-20.1.2019. Náš mikroregion se tohoto veletrhu účastnil již podvanácté. Co nového expozice návštěvníkům představila?

Podobně jako v předchozích letech byl důraz kladen na prezentaci dvou největších měst Ivančic a Oslavan, které tuto expozici nejvíce financují. Nebylo ale opomenuto všech 14 členských obcí mikroregionu Ivančicko. Představeny byly návštěvníkům nové propagační materiály, pohlednice s krásnými záběry na město Ivančice. Ani letos nechyběly vtipné, nápadité a zajímavé umělecké prvky od Josefa Zahradníka. Kromě již známého dřevěného rozcestníku Ivančice-Oslavany a naučného koutku okolo stánku přibylo oplocení a na samostatné ploše poblíž stánku vyrostl naučný koutek č.2, kde návštěvníky na atrakce Ivančicka lákal například obří dřevěný Ferda Mravenec, ale i různý hmyz – beruška, moucha, lýkohub matný kůrovec a nechyběla ani “černá skládka”. V grafice stánku byly letos motivy Alfonse Muchy, a to ne náhodou. V roce 2019 si připomeneme 80 let od úmrtí tohoto slavného ivančického rodáka, a jak představitelé města Ivančice naznačili, chystá se rekonstrukce stálé expozice v Ivančicích.

Největší zájem z řad starostů nejen z obcí Mikroregionu expozice zaznamenala v pátek dopoledne, kdy starostové využili příležitosti zúčastnit se semináře na téma dotací, kterou v pavilonu P brněnského výstaviště pořádal Jihomoravský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj. Páteční odpoledne patřilo také prezentaci historického šermu, který zde za zájmu veřejnosti předvedli členové oslavanského kroužku KROHIS. 

Veletrh je tradičně příležitostí setkávání, a to platí i pro zástupce obcí. Přítomní starostové využili této možnosti, a tak na stánku proběhla řada důležitých jednání, jak se zástupci Jihomoravského kraje, tak různých ministerstev, či jiných veřejných institucí. Cíl těchto jednání je zřejmý – najít podporu pro projekty, záměry a strategické cíle obcí a mikroregionu. Za zmínku stojí jednání, které vedli zástupci měst Ivančice, Oslavany a Mikroregionu Ivančicko s národním cyklokoordinátorem a jednatelem Asociace měst pro cyklisty Ing. Jaroslavem Martínkem, který se snaží pomáhat českým a moravským městům a regionům při rozvoji cyklostezek. Cílem této schůzky bylo prezentovat vznikající projekt cyklostezky Ivančice-Dolní Kounice a seznámit zástupce Asociace s aktuálním průběhem projektové přípravy. Ze strany Asociace má tento náš projekt podporu.

Vraťme se ještě na chvíli ke gastronomii. Také milovníci dobrého pití si u nás přišli na své. Na stánku tradičně nechyběl oslavanský pivovar a prezentace vinařů. Z vinařů se jednalo o Romana Komarova z Ivančic a rodinné vinařství Bouchner z Moravských Bránic. Ve čtvrtek a pátek zde byly nabízeny ochutnávky vín. Pokud bude zájem prezentovat se i příští rok, musíme se ještě více zaměřit na tolik poptávanou a již regionálně proslavenou kounickou frankovku. Je nám vůči návštěvníkům veletrhu líto, že právě vinaři z dolnokounické oblasti i přes opakované nabídky ze strany Mikroregionu Ivančicko nemají zájem se zde prezentovat, i když poptávka právě po jejich vínech je velmi znatelná.

Děkujeme všem našim sponzorům, zejména firmám Jatka Ivančice, družstvo Pooslaví Nová Ves, Středisko volného času Ivančice a všem dalším, kdo se na přípravě této expozice podíleli. Věříme, že šlo o důstojnou prezentaci našeho mikroregionu, což lze usuzovat ze zájmu přítomných návštěvníků. Zejména je vždy potěšením slyšet, že se k nám do mikroregionu v rámci svých výletů budou rádi vracet, ať už je to kvůli chřestu, vínu, rozhlednám, řekám, krajině, hornictví, tradicím, slavným rodákům, cyklostezkám, či mnoha dalším zážitkům. A úplně to nejcennější je, když uslyšíte, že se budou vracet kvůli dobrým lidem.

Ing. Bohumil Smutný
manažer Mikroregionu Ivančicko

IMG_0262 IMG_0271 IMG_0273 IMG_0276 IMG_0281 IMG_0292 IMG_0298 IMG_0299 IMG_0302 IMG_0306 IMG_0315 IMG_0331

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.