naučný koutek

Událo se v lednu ….

Leden je již od svého začátku tradičně pro Mikroregion Ivančicko velmi hektický. Proč? Již dvanáct let se stalo zvykem, že se města Ivančice, Oslavany a Mikroregion Ivančicko prezentují na mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech. Taktéž letos jsme se zúčastnili akce Regiontour, která se  konala 17. – 20. ledna 2019. Zvládli jsme to jako vždy, doufáme, že si návštěvníci odnesli převážně kladné dojmy z naší prezentace.

Zaklínadlem měsíce ledna pro naši činnost jsou dotace, dotace, dotace … okolo nich se vše točí. Jednak vyúčtování těch, které jsme čerpali v roce 2018. Administrativy bylo víc než nad hlavu. Co je však důležité, do konce února mají možnost obce a mikroregion předkládat žádosti o dotace na rok 2019 (krajské a národní). Naším úkolem je pomoct všem malým obcím, které potřebují naši radu, ať už jde o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, či aktuálně vypsaných národních dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Pro některé obce žádosti o dotace také zpracováváme.

Také na vzdělávací aktivity jsme nezapomněli. Dne 29. 1. jsme na Středisku volného času v Ivančicích zrealizovali historicky první vzdělávací seminář pro zastupitele členských obcí. Sešlo se jich zde 20 a vytvořili skvělou aktivní partu lidí, která byla vedená stejně skvělou lektorkou. Doufáme, že tento seminář přispěje k tomu, aby v obcích zastupitelé měli přehled o tématech, které projednávají a mohli odpovědně schvalovat moudrá rozhodnutí.

Také jsme začali připravovat zájezd do partnerského města Ivančic – do Sládkovičova na Slovensko. Pojedeme se družit za přáteli, Klobáskovým klubem, vykoupat se termálech, užít si tu úžasnou atmosféru a vůni slovenských klobásek a maďarské papriky. A ptáte se, proč tuto aktivitu organizuje právě Mikroregion Ivančicko? Rozhodně není a nebude náplní Mikroregionu organizovat zájezdy, ale zde se jedná o výjimku, která se týká podpory kulturní spolupráce obou měst. V předchozích letech tuto aktivitu organizovalo Kulturní a informační centrum Ivančice. Protože zájemců z Ivančic už nebylo tolik, aby se dal zájezd realizovat, tak jsme se před rokem dohodli, že do této aktivity zkusíme zapojit víc obcí. Jde tedy o podporu přeshraniční kulturní aktivity, do které jsme navíc vnesli prvek meziobecní spolupráce :-)

Ani při řešení agendy GDPR (ochrany osobních údajů) jsme nezaháleli. Náš společný pověřenec pro ochranu osobních údajů osobně postupně navštívil všechny nové subjekty, kterým poskytujeme naše služby od ledna tohoto roku. Jde o příspěvkové organizace zřízené Městem Ivančice (převážně základní a mateřské školy. Zjistili jsme, že rozhodně je co napravovat a před námi hodně práce, aby organizace tuto agendu měly v pořádku.

Na závěr nelze nezmínit informace z oblasti rozvoje cyklostezek. Fungovat začala cyklokoordinační komise ve složení zástupců z měst Oslavan, Ivančic, Moravských Bránic a Dolních Kounic. Hotovou máme již dokumentaci pro územní rozhodnutí na 1. etapu cyklostezky Ivančice- Dolní Kounice v úseku od viaduktu „železňáku“ přes katastrální území Moravských Bránic až do Dolních Kounic. Letos bude úkolem začít řešit úsek vedoucí na katastru města Ivančice – od napojení na cyklostezku Oslavany-Ivančice po železňák. Jak dál se bude vše vyvíjet, prozradí dění v měsíci únoru ….

Ing. Bohumil Smutný

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.