Dotační výzvy pro podnikatele

Program rozvoje venkova přes MAS

DSC_6034Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. připravuje výzvu z Programu rozvoje venkova.
Novinkou v tomto roce bude opatření „Neproduktivní invetice v lesích“, které umožní 100% míru dotace na projekty zvyšující enviromentální a společenské funkce lesa.
Termín vyhlášení výzvy směřuje na přelom května a června 2019, už nyní ale raději zveřejňujeme informace, abyste se mohli s předstihem připravit a případně konzultovat své záměry s pracovníky MAS Brána Brněnska (kontakt viz dole).

Jaká opatření budou tedy podporována:

Pro zemědělce:

PRV č. 1 – Investice do zemědělských podniků
50 % dotace na pořízení strojů, technologií, nebo stavebních úprav a staveb, pro rozvoj rostlinné, živočišné, nebo školkařské výroby.
V roce 2019 se předpokládá vyhlášení s alokací: 1 935 000,00 Kč

Pro zemědělce, výrobce potravin a krmiv

PRV č. 2 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
až 50 % dotace na:
stroje, zařízení;
• výstavbu nebo modernizaci budov;
ČOV ve zpracovatelském provozu;
• investice vedoucí ke zvyšování kvality produktů;
• investice spojené s uváděním produktů na trh, například vybudování/rekonstrukce prodejen, pojízdná prodejna, stánky, prodej ze dvora;
• nákup užitkových vozů kategorie N1 a N2
v roce 2019 se předpokládá vyhlášení s alokací: 4 643 740,00 Kč

 

Pro držitele lesů

PRV č. 3 – Lesnická infrastruktura
90 % dotace na:
výstavbu lesních cest kategorie 1L a 2L;
• rekonstrukce lesních cest, svážnic a technologických linek na lesní cesty 1L a 2L;
včetně souvisejících objektů a vybavení lesních cest, nákupu pozemků a nákladů na projekční a inženýrskou činnost
v roce 2019 se předpokládá vyhlášení s alokací: 1 594 991,00 Kč

PRV č. 6 – Neproduktivní investice v lesích
100% dotace na:
• opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků;
• opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory;
• opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků;
• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)
v roce 2019 vyhlášení s alokací: 3 672 510,00 Kč

Podpora podnikatelských činností

až 45 % dotace na:
provozovnu, kancelář, či malokapacitní ubytovací zařízení;
• pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení;
spojeného s podnikáním v některé z uvedených činností CZ-NACE: C, F, G, I, J, M, N, P, R, S

PRV č. 4 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
v roce 2019 se předpokládá vyhlášení s alokací: 2 080 710,00 Kč

PRV č. 5 – Podpora agroturistiky

v roce 2019 se předpokládá vyhlášení s alokací: 6 000 000,00 Kč

Své záměry můžete bezplatně konzultovat s Miloslavem Kavkou, manažerem MAS pro PRV prostřednictvím emailu: kavka@branabrnenska.cz, telefonu: 604 171 798, případně osobně na předem domluvené schůzce v kanceláři MAS nebo u Vás.

MAS Brána Brněnska, z.s.
Křížkovského 48/2
664 34 Kuřim
www.branabrnenska.cz

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.