Ulice Hybešova v Oslavanech je uzavřena

Od 17. 3. 2019 do 31. 11. 2019 je úplně uzavřena ulice Hybešova v Oslavanech.

V praxi to znamená, že se do Rapotic autem dostanete pouze objízdnou trasou přes Zbýšov. Pro místní dopravu v Oslavanech jsou vymezeny dvě objízdné místní trasy: První bude sloužit pro obslužnost ulice v Oslavě. Vede z ulice v Oslavě po částečně zpevněné cestě na levém břehu řeky Oslavy s vyústěním na ulici Hybešovu u Domu dětí a mládeže.  Druhá místní objízdná trasa pro dopravní obslužnost ulic Čučická, Na Vyhlídce a v Hájku bude vedena ulicí Čučickou. Tato trasa je určena výhradně  pro občany trvale bydlících v této lokalitě a základní dopravní obslužnost této lokality ve smyslu zdravotnických a sociálních služeb a také stavby. Průjezd této trasy bude striktně možný pouze na vydané povolení, které bude viditelně umístěno ve vozidle a je určen pouze pro osobní vozidla. Autobusy (linka 430) jezdí  přes ulici Grunty po lesní cestě směrem na Ketkovice. Tato trasa je určena výhradně a pouze pro autobusovou dopravu linky 430, vozidla HZS a Záchranné služby. Provoz pěších a cyklistů není omezen.  Investorem  stavby nové komunikace  je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.  Úsek rekonstrukce silnice II/393 v celkové délce 906,30 m je stanoven se začátkem úpravy v místě cca 27 m před osou napojení první ulice Na Vyhlídce ve směru od Náměště nad Oslavou a konec úpravy je pak umístěn na konci opraveného úseku ve směru do centra města Oslavan.

Petr Sláma

Mapa

Publikováno v Informace z obcí Mikroregionu.