Ivančicko žije_1

Podpora lokální ekonomiky je pro Ivančicko jednou ze současných priorit

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko pořádá dne 11. září 2020 od 10 do 18 hod. ve Středisku volného času Ivančice akci na podporu lokální ekonomiky s názvem „Ivančicko žije!“. O co se jedná? Cílem akce je na jednom místě prezentovat zajímavé regionální firmy, podnikatele, spolky a organizace, které působí nejen v obcích Mikroregionu Ivančicko, ale i blízkém okolí. Akce může mít přínos pro firmy zejména z důvodu jejich propagace, z hlediska oslovení možných nových klientů, informování o svých produktech či službách, navázání nových obchodních vztahů. Mnohé firmy se však akce zúčastní také z pozice zaměstnavatelů, kteří hledají nové uchazeče o zaměstnání. Obdobně, jak tomu bývá u veletrhů, i zde vystavovatelé budou mít možnost využít svůj prostor pro vytvoření malé expozice, kde se široké veřejnosti představí, mohou navázat nové obchodní kontakty, ukazovat či prodávat své produkty, prezentovat příklady dobré praxe (jak rozjet a rozvíjet podnikání). Akce jim umožní dostat se lépe do podvědomí veřejnosti, nebo například hledat nové pracovní síly. V případě spolků pak může jít o nabídku aktivit, seminářů, školení, či nábor nových členů pro následující školní rok.

Manažer Mikroregionu Ivančicko, Ing. Bohumil Smutný k akci uvedl:
„Tato akce byla původně plánovaná na jaro 2020, avšak z důvodu vládních nařízení v souvislosti s nemocí Covid-19 se nemohla uskutečnit. Vše zlé však může být i k něčemu dobré. Myslím, že po této krizové zkušenosti jsme si ještě více uvědomili, jaký význam mají firmy působící v našem bezprostředním okolí, a jak velmi je důležitá spolupráce všech aktérů na místní úrovni, tedy firem, samospráv (obcí), spolků, organizací nebo škol. Zde vidím velké příležitosti pro zlepšení, a právě proto přicházíme s touto zcela novou akcí, která zde ještě nebyla. Zatím jde o jakýsi pilotní projekt, kterým chceme ověřit, zda bude zájem ze strany firem, spolků a organizací sejít se na jednom místě, navázat spolupráci a ukázat, že i v našem území máme co nabídnout. Současná krize je ideální příležitostí k posílení lokální ekonomiky. Domnívám se, že v budoucnu bychom se měli vzájemně více podporovat a spolupracovat, bez toho to nebude možné. Díky Nadaci ČEZ můžeme tento první ročník pro všechny zúčastněné uspořádat zcela bezplatně a nastartovat tak budoucí synergii firem, spolků, organizací a místních samospráv při rozvoji našeho regionu. Pro úspěch akce bude důležitý jak zájem firem, tak i veřejnosti.“

Spoluorganizátorem této akce je také spolek i-Kompas, který stál u zrodu prvotní myšlenky akci tohoto charakteru uspořádat. Soňa Lhotáková a Michaela Adamová za spolek i-Kompas k tomu uvedly:
„Úplný prapůvod myšlenky podpory podnikatelů v regionu se zrodil v roce 2017 při naší práci s rodinami, s maminkami po mateřské, které narážely při návratu na trh práce na problém zaměstnanosti, respektive nezaměstnanosti. V našem regionu jsou spíše místa pro muže než ženy, a spíše než velké zaměstnavatele tady máme drobné firmy a živnostníky. Jako jedno z možných řešení této obtížné výchozí pozice mohla být podpora šikovných lidí – drobných podnikatelů na Ivančicku. Na základě těchto faktů jsme se rozhodli uspořádat přednášky na podporu drobných podnikatelů a tím i podpořit náš region. V roce 2017 a 2018 jsme tedy ve spolupráci s Mikroregionem Ivančicko zorganizovali v rámci projektu „Podpora drobného podnikání v regionu“ přednášky otevřené pro všechny, kdo uvažují o založení vlastního podnikání a nebo chtějí svoje podnikání dál rozvíjet. Velmi nás potěšilo, kolik šikovných drobných podnikatelů v našem regionu je. Pouhé know-how na podnikání však nestačí. Chtěli jsme poskytnout drobným podnikatelům také šanci být vidět potenciálními zákazníky, ukázat své výrobky široké veřejnosti a pro obchod to nejdůležitější – navázat potřebné kontakty. Tak se zrodila myšlenka na pořádání Miniveletrhu pro podnikatele Ivančicko žije s léty osvědčenou spoluprácí s Mikroregionem Ivančicko.“

Firmy, spolky a všichni ostatní zájemci, kteří se chtějí účastnit jako vystavovatelé, stále mají možnost zaregistrovat se k účasti do 1. září 2020. Účast je díky příspěvku Nadaci ČEZ na organizaci akce pro všechny bezplatná. Veřejnost se může těšit, že se seznámí s těmito subjekty v pátek 11. září v budově SVČ Ivančice, Zemědělská 2, kde současně bude probíhat den otevřených dveří této organizace. Vítání jsou i uchazeči o zaměstnání.

Ivančicko žije_veřejnostIvančicko žije

Miniveletrh pozvánka pro veřejnost (PDF)

Ivančicko žije – miniveletrh informace pro vystavovatele (PDF)

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje,Pozvánky na akce v Mikroregionu,Projekty centra společných služeb.