Třicítka firem a organizací se prezentovala na prvním regionálním miniveletrhu Mikroregionu Ivančicko

miniveletrh_IMG_0935Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko uspořádal dne 11. září 2020 ve Středisku volného času Ivančice historicky první akci na podporu lokální ekonomiky s názvem „Ivančicko žije!“ – miniveletrh lokální ekonomiky. Třicítka firem a organizací, která se miniveletrhu účastnila, nabídla návštěvníkům pestrost a různorodost oborů podnikání a činností. Akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře projektu od Nadace ČEZ. Také mezi vystavovateli se aktivně prezentovala Skupina ČEZ a Jaderná elektrárna Dukovany, jako významný partner našeho regionu.

.

miniveletrh_IMG_0967Akce byla zahájena za účasti předsedkyně Mikroregionu Ivančicko Mgr. Jany Heřmanové, starosty města Ivančice Milana Bučka, ředitele Okresní hospodářské komory Brno-venkov Jana Pohanky a hlavního organizátora akce, manažera Mikroregionu Ing. Bohumila Smutného. Manažer mikroregionu představil také kapesní tištěný katalog firem, který návštěvníci zdarma obdrželi při příchodu na akci. Katalog firem představil přehledně všechny vystavovatele, dále byl v rámci projektu zpracován i elektronický katalog, který bude k dispozici na webových stránkách www.ivancicko.com. Doprovodným programem akce byla přednáška Drahomíry Nečasové s názvem „Jak pevně vystavět základy podnikání“ a zapomenuto nebylo ani na nejmenší návštěvníky akce formou dětské dílničky organizované spolkem i-kompas. Dále také nechyběly například ukázky lidových tradic našeho regionu (kroje, loutky z oblasti Dolních Kounic). Také samotní vystavovatelé spoluvytvářeli program akce. V pravidelných časech například probíhala prezentace různých druhů komunální techniky, kterou si návštěvníci mohli sami vyzkoušet, nechyběly různé interaktivní a multimediální prezentace. Návštěvnici si mohli odnést katalogy, propagační materiály, či drobné reklamní předměty.

miniveletrh_IMG_0962Co bylo hlavním důvodem pro účast firem a organizací? Zjednodušeně by bylo možné zúčastněné vystavovatele rozdělit do tří kategorií. První skupina z pozice významných zaměstnavatelů v regionu přišla na miniveletrh s hlavním cílem oslovit uchazeče o zaměstnání, či studenty, kteří se rozhodují, jak nastartovat svoji budoucí kariéru. Druhou skupinou byly malé a střední firmy, živnostníci z oblasti obchodu i služeb, či řemeslníci, kteří dali touto formou veřejnosti vědět, že v našem mikroregionu existují, mají co zajímavého nabídnout a prezentovaly své produkty či dovednosti. Některé firmy využily miniveletrh k oslovení zástupců obcí a starostů. Třetí skupinou zúčastněných pak byly spolky, asociace, sdružení, které nejen podporují a hájí zájmy svých členů, ale chtějí, aby se o jejich činnosti dozvěděla široká veřejnost a případně měla možnost se zapojit do jimi pořádaných akcí.

miniveletrh_IMG_0973Co akce přinesla zúčastněným? Podnikatelé dostali šanci, aby je našli potenciální zákazníci, ukázali své výrobky široké veřejnosti, a pro obchod to nejdůležitější, navázali potřebné kontakty. Pro veřejnost bylo zcela jistě zajímavé poznat, že v našem okolí existují malí i velcí hráči, o kterých třeba ani doposud nevěděli, a kteří jim mohou nabídnout nejen své služby, ale i nové pracovní možnosti.

Hlavní organizátor akce a manažer Mikroregionu Ivančicko Ing. Bohumil Smutný k celkovému dojmu z akce dodal: „Taková akce vás potěší, že stále je kolem nás spousta velmi šikovných lidí, kteří nás mohou něčím nadchnout a inspirovat. Klobouk dolu přede všemi, kteří zde byli.  Jsem rád, že akce měla především ten význam, že zúčastněným pomohla otevřít nové příležitosti, poznat se navzájem, vyměnit si kontakty a podtrhla, že osobní kontakt je stále důležitý. I přesto, že návštěvnost akce z hlediska účasti veřejnosti do určité míry poznamenala začínající druhá vlna epidemie koronaviru, vystavovatelé odcházeli s pocitem, že startujeme novou akci, kterou rozhodně má smysl v budoucnu dále rozvíjet.“

 

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje,Projekty centra společných služeb.