Antická Evropa a online spolupráce na ZŠ T.G. Masaryka

ZŠ TGM 1Náš mezinárodní projekt On the Traces of Ancient Europe financovaný z balíčku ERASMUS+ stále probíhá, i když v jiném režimu. V normálním režimu umožňuje žákům i učitelům setkávání a spolupráci tváří v tvář, doma i v zahraniční. Jsme jedinou školou v okolí, která projekt realizuje v základním školství.

Drak 1

Situace ohledně virové epidemie a projektu ERASMUS+ se zprvu zdála neřešitelná. V dubnu a květnu 2020 byly naplánovány dva výjezdy s dětmi a pedagogy do zahraničí. V říjnu 2020 jsme měli uvítat v Ivančicích naše zahraniční partnery a spolupracovat tzv. „face-to-face“. Nedaleko u Pasohlávek vznikl archeopark a muzeum při archeologické lokalitě Brána do Římské říše, kterou jsme se chtěli pochlubit. Předběžně máme domluvenou spolupráci s Mgr. Balázsem Komoróczym, Ph.D., odborníkem z Akademie věd na danou tematiku, který měl našim partnerům objasnit spojitosti s naším územím a Římskou říší. Všechny naše partnerské školy (Rakousko, Řecko, Itálie, Chorvatsko) kdysi byly svojí geografickou polohou součástí starověké Římské říše. Také jsme plánovali workshop ve výtvarném ateliéru v Brně, a to postup výroby vinutých perel, které jsou s tímto obdobím a naším územím historicky spojeny.

Všechny naše partnerské školy dlouho vyčkávaly, kam se situace posune, většina škol byla dlouhodobě uzavřena a nebyl zde tedy jiný kontakt než formou online komunikace. Nicméně nyní jsme společně navázali na naši předchozí spolupráci a prozatím budeme společné aktivity realizovat online. To sice nemůže nahradit reálnou zkušenost a atmosféru z jiných koutů Evropy, ale snažíme se ze všech sil, aby aktivity byly co nejkreativnější a snad i zábavné. Zajímavostí je, že jsme mezi žáky objevili opravdové milovníky historie, nejen té antické.

Drak 2

Distanční výuka už naplno probíhá a můžeme tedy také navázat na naši projektovou práci. Na webových stránkách projektu (odkaz níže) najdete nejen práce žáků, ale také zajímavou interaktivní prezentaci Starověké Řecko, filmové dokumenty v českém a anglickém jazyce nebo šifrovací hru Hledání ohně. V Deníku projektu můžete zhlédnout aktivity našich partnerských škol. V Aktivitách projektu zase práce žáků ZŠ T. G. Masaryka.

Velmi si vážím spolupráce kolegů a podpory vedení školy. I když distanční vzdělávání k motivaci žáků nepřispívá, velmi děkuji zejména Mgr. Leoně Bubeníkové, Mgr. Zitě Parmové, Mgr. Jakubovi Hochmanovi, Mgr. Jarmile Loudové, paní vychovatelce Pavle Sýkorové i mnohým dalším za spolupráci a podporu.

Posuďte sami. Za nás za všechny si myslím, že i přes nepřízeň situace se projektu vede docela dobře. Rádi bychom vás, rodiče, přátele školy, milovníky historie pozvali na stránky projektu:

https://zstgmerasmusiva.webnode.cz/.

logosbeneficaireserasmusright_cs

Mgr. Ivana Sugar
koordinátorka projektu

Publikováno v Informace z obcí Mikroregionu.