Středisko volného času Ivančice – Příměstské a pobytové tábory a další projekty pro rok 2021

příměstské lt 21Pro letošní rok je připravena široká nabídka příměstských a pobytových táborů. Přihlásit se můžete již nyní. Příměstské tábory / Pobytové tábory

Horizont je v novém kabátě a začala další rekonstrukce. V minulém roce jsme dokončili rekonstrukci budovy z podpory dotace IROP, OPŽP a Jihomoravského kraje. Budovu zkrášlila nová fasáda. Vyměnili jsme okna a dveře, proběhla rekonstrukce kotelny.


Zrekonstruovali jsme a vybavili 10 specializovaných polytechnických, jazykových a mediálních učeben a odpovídající zázemí (sklady, toalety, šatny), vybudování výtahu v rámci bezbariérovosti SVČ. V rámci technického a řemeslného zaměření: multifunkční pracovní dílna, řemeslná dílna (tkaní, šití, práce s textilem, vlnou, proutí, aj), hrnčířská a sklářská dílna, kovodílna a elektrodílna, dřevodílna. Pořídili jsme mobilní vybavení, které bude využíváno při různých akcích, venku i na letních táborech. Na práci s digitálními technologiemi a jazykové vzdělávání máme nové učebny počítačové učebny zaměřené na semináře, školení, kurzy, na výuku cizích jazyků, pro informační technologie. Mediální učebna je zaměřena pro film, dabing, žurnalistiku, 3D modelování a design a také foto učebna a ateliér. V letošním roce jsme se pustili do budování komunitního centra, kvalitního zázemí pro vzdělávání a prostoru pro setkávání komunitních skupin. Projekt je zaměřen na rekonstrukci a vybavení komunitního sálu, 3 komunitních cvičeben + šaten, 1 komunitní učebny, 2 komunitních kuchyněk, sociálního zařízení, zázemí pro rodiny a zázemí pro lektory. Těšíme se, až začne naplno opět naše činnost.

Projekty na podporu vzdělávání.
Z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) máme schválené 2 dotace pro účastníky, kteří se přihlásí do projektu Příměstské tábory s Horizontem. Budou tak hradit nižší úplatu za příměstské tábory, které během letních prázdnin pořádáme. V rámci projektu Dětský klub a příměstské tábory můžeme rozjet novou aktivitu dětský klub. Ten je určen školákům v době po vyučování až do 18.00 hodin. Děti ze školy vyzvedneme a v našich prostorách jim zajistíme odpolední program – tvořivý, zábavný a vzdělávací program, pomůžeme také s domácími úkoly. Taktéž realizujeme dotovaný projekt Dětská skupina II. Je to malá školička pro 12 dětí. Rodiče díky projektu hradí sníženou úplatu.
Zapojili jsme se do projektů Šablony II v rámci ministerstva školství – personální šablony – kariérový poradce, školní asistent a sociální pedagog. Připravujeme projektové dny na školách a pro školy, kluby zaměřené na deskové hry a logiky, mládežnický parlament.
Granty, které jsme získali z Evropského sboru solidarity (ESS), podpoří účastníky při realizaci jejich představ a pomáhají mladým lidem zapojit se do veřejně prospěšných projektů různého zaměření. Projekt Tančíme v tom spolu 2 podporuje mladé tanečníky při tréninku, vystoupeních a soutěžích, v budování jejich vytrvalosti, kondice a zdatnosti. Projekt S florbalem ke společným cílům má mimo jiné za úkol zapojit mladé lidi do našich aktivit, rozvíjet každého účastníka po psychické i fyzické stránce, podpořit ho v osobním i profesním rozvoji, šířit myšlenku seberealizace, týmové spolupráce, předávání zkušeností a dále zapojovat nejnovější tréninkové prvky, metody a styly v oblasti florbalu, tím rozvíjet individuální schopnosti, talent, kreativitu. Pomocí projektu Já, ty, on, ona – my vznikne prostor pro setkávání mládeže. Chceme je oslovit a nabídnout jim příležitost k naplňování volného času, seberealizaci, osobnímu rozvoji a získávání nových zkušeností a zapojení do mezigeneračních aktivit.

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje,Informace z obcí Mikroregionu.