Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2020

Nové odpočívadlo s pergolou a mobiliářem v Moravských Bránicích_1Rád bych vás seznámil s činností Mikroregionu Ivančicko, kterou vyvinul díky realizaci projektu „Podpora obcí Mikroregionu Ivančicko a společné aktivity 2020“. Projekt byl naplánován až do června 2021, a proto poslední aktivity jsou ještě v těchto dnech dokončovány. Díky partnerství a vynikající spolupráci Mikroregionu Ivančicko s Jadernou elektrárnou Dukovany jsme i tentokrát měli možnost v našem území vytvářet přínosné aktivity, které finančně podpořila Nadace ČEZ.

O co se jednalo konkrétně? Projekt se týkal jak společných aktivit, tak i podpory samotných členských obcí. Mezi společné aktivity v nelehké „době covidové“ patřilo například pořízení stojanů na dezinfekci s automatickým dávkovačem. Tyto dávkovače byly distribuovány do všech členských obcí Mikroregionu Ivančicko. Zejména na obecních úřadech v malých obcích tak díky tomu zmizely mnohdy nevzhledné a nepraktické ruční postřikovače a nahrazeny byly bezpečným bezdotykovým zařízením.

Nezapomněli jsme ani na sport. Již 3. rokem pro cyklisty pořádáme akci cyklovyjížďka, která byla původně plánovaná vloni na podzim. Kvůli nepříznivému počasí a sílící epidemii nemoci Covid-19 však musela být přesunuta až na jaro. A ten okamžik nastává právě teď. Pokud rádi jezdíte na kole, srdečně vás zveme k účasti.  Startujeme individuálně  v sobotu 29. května 2021 v čase 9:30-10:00 od budovy Střediska volného času v Ivančicích, kde bude registrace cyklistů. Poznat lze zajímavosti a krásy na tzv. Buskinově trase, která je vedena z Ivančic do Moravského Krumlova a zpět. Tato zhruba čtyřicetikilometrová trasa je vzpomínkou na ivančického rodáka, Miroslava Muchu (přezdívaný Buskin), který jako letec tragicky zahynul ve 2. světové válce. Po cestě na cyklisty čekají otázky, jejich odpovědi si však lze v terénu snadno zjistit. Za úspěšné absolvování obdrží prvních 50 cyklistů malý dárek.

Další částí projektu byla podpora 6 členských obcí, kterým Mikroregion Ivančicko poskytnul účelový finanční dar z příspěvku Nadace ČEZ, aby tyto obce mohly realizovat své vlastní užitečné aktivity. Všechno proběhlo již v loňském roce, a že to pro občany byly opravdu přínosné, posuďte sami. Co vše se tedy podařilo zrealizovat? Pro obec Mělčany je důležité udržovat čistotu komunikací. Obec již vlastnila malotraktor a k němu se rozhodla pořídit čelní zametač, kterým nyní zametá a udržuje místní komunikace. V obci je to hned poznat. Obec Moravské Bránice považovala za důležité rozšířit počet míst, kde si mohou nejen obyvatelé obce, ale i projíždějící turisté (cykloturisté) odpočnout. Z toho důvodu byl pořízen mobiliář pro vhodná místa v obci. Jedním z takových míst je Moravská vinařská stezka, která prochází obcí, trasa Brněnská s označením 5171. U ní bylo vybudováno posezení a nad tímto posezením pergola z akátu, kterou by v budoucnu měla obrůst vinná réva. V obci Němčičky došlo k pořízení městského mobiliáře pro vybavení odpočinkové zóny u místního hřiště, které s ní sousedí a je využíváno zejména ke hře nohejbalu a fotbalu.  Obec Nové Bránice se rozhodla podpořit digitální vzdělávání dětí, a tak pořídila novou školní interaktivní mobilní tabuli.  Tuto digitální tabuli nyní mají možnost využívat děti v Jubilejní základní škole Masarykově v Nových Bránicích. Obec Nová Ves si pořídila 22 nových setů na posezení, protože jak správně vedení obce identifikovalo, při konání kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí, či místními spolky po širým nebem, je potřeba mít k dispozici dostatečný počet míst k sezení. V obci Senorady probíhala rekonstrukce sálu kulturního domu, kde se za normálních okolností pořádají několikrát do roka tradiční kulturní akce. Do těchto prostor bylo pořízeno nové ozvučení, které přispěje k vyšší kvalitě akcí pořádaných obcí i spolky. Dále navíc obec pořídila doplňkové vybavení, jako například vybavení multifunkčního hřiště, domek na nářadí a boxy na kroje.

Na závěr ještě jednou velké poděkování Jaderné elektrárně Dukovany a Nadaci ČEZ, jako partnerům, kteří každoročně významně přispívají k rozvoji našeho krásného regionu.

Ing. Bohumil Smutný
manažer Mikroregionu Ivančicko

Publikováno v Centrum společných služeb,Dobrovolný svazek obcí informuje,Informace z obcí Mikroregionu.