EAAE3168-BE18-493C-9D00-DAE585F25C40

Zkušenosti, jak zapojit veřejnost do rozvoje obcí, čerpá Mikroregion Ivančicko i v Norsku

norske-fondyMěsto Otrokovice navazuje partnerskou spolupráci s norským městem Fredrikstad a dvanácti městy a obcemi v České republice v projektu s názvem „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“. Jedním ze zapojených subjektů do projektu je také Mikroregion Ivančicko. Cílem projektu je zavedení procesů zapojování veřejnosti do přípravy a realizace rozvojových záměrů a tvorby strategických dokumentů na lokální úrovni.

Zástupci zapojených měst a obcí se budou vzdělávat, budou si vyměňovat zkušenosti a budou realizovat konkrétní aktivity zapojení občanů do rozhodování. „Vidíme prostor pro zlepšení v oblasti, jak iniciovat větší zájem veřejnosti při přípravě priorit pro budoucí rozvoj Mikroregionu Ivančicko. V současné době pracujeme na přípravě aktualizace strategického plánu rozvoje mikroregionu. Tento plán by měl odrážet nejen priority jednotlivých členských obcí, ale také by měl především zohlednit požadavky, přání a představy lidí, kteří zde žijí. Proto bude důležité se s lidmi v každé obci setkat a diskutovat o budoucí podobě strategického plánu rozvoje Mikroregionu Ivančicko. Je důležité, aby vzniklo obecné povědomí o našich prioritách a díky námětům a připomínkám ze strany veřejnosti byl vytvořen rozvojový dokument přijatelný pro většinu lidí z území mikroregionu“, uvedl tajemník dobrovolného svazku obcí MR Ivančicko Ing. Bohumil Smutný. Každá ze zapojených obcí se v projektu zaměří na téma, které je pro ni důležité. „Některá města se budou zaměřovat na přípravu a projednávání strategických dokumentů, jiná budou plánovat úpravy veřejných prostranství,“ doplnila koordinátorka projektu Eva Matulová.

Projekt bude realizován do 30.4.2024. Projekt s registračním číslem GG-MGS1-003 je v plné výši financován z Fondů EHP a Norských fondů v rámci programu Řádná správa věcí veřejných Ministerstva financí ČR s celkovými plánovanými náklady 4,87 mil. Kč.

Informace o projektu:
Název: Zapojení veřejnosti do rozvoje obce
Termín realizace 1.4.2022 – 30.4.2024
Rozpočet: 4 869 846 Kč

Projekt je financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru v rámci Programu Řádná správa věcí veřejných.

Registrační číslo projektu: GG-MGS1-003

Město Otrokovice má v projektu roli žadatele a hlavního realizátora, partnery projektu jsou norský Fredrikstad, dále pak obce a města Halenkovice, Jeseník, Kopřivnice, Kurovice, Kutná Hora, Nová Dědina, Říčany, Turnov, Uherský Brod, Valašské Meziříčí, Žlutava a Mikroregion Ivančicko, sdružující dalších čtrnáct obcí Jihomoravského kraje.

Další informace:

Ing. Bohumil Smutný
Tajemník Mikroregionu Ivančicko
mikroregionivancicko@gmail.com

Eva Matulová
Koordinátorka projektu „Zapojení veřejnosti do rozvoje obce“
matulova@muotrokovice.cz

Lenka Vaculová
tisková mluvčí města Otrokovice
+420 723 606 758, +420 577 680 449
vaculova@muotrokovice.cz
www.otrokovice.cz

Publikováno v Projekty centra společných služeb.