Kaple Oslavany – hlasování o nejlépe opravenou památku JMK

Zámecká kapleNa podzim loňského roku byla dokončena celková obnova interiéru zámecké kaple a sakristie v areálu zámku s kostelem Panny Marie. Oslavany tuto akci přihlásili do soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2022“.

Pokud máte v sobě vůli a ochotu dejte svůj hlas formou zprávy SMS obnově interiéru zámecké kaple Oslavany.

Dejte svůj hlas formou zprávy SMS této akci ve tvaru „PAMATKA 15“, kterou pošlete na telefonní číslo 736 301 599.
1 telefonní číslo = 1 SMS = 1 hlas.
Hlasování probíhá do 31.3.2023.

Pojďme do toho a pokusme se v hlasování veřejnosti uspět. Tato kaple si to určitě zaslouží.

Leták ke hlasování

Charakteristika památky: Jedná se o cenný architektonický komplex s bohatou historií svého stavebního vývoje. Soubor patrových budov zámku se dvěma vnitřními nádvořími vznikl rozšířením kláštera cisterciaček, založeného okolo roku 1225. Zbytky románské architektury se zčásti dochovaly vedle raně goticky přestavěného klášterního kostela Panny Marie. Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem především výrazných renesančních přestaveb v 16. století a dalších úprav v období baroka a 19. století. Ve 2. polovině 20. století byl historický areál využit jako sklady, což způsobilo jeho celkovou devastaci.

Památková obnova v roce 2022: Postupná obnova celého areálu probíhá v několika etapách. V roce 2019 byly zahájeny restaurátorské práce na výmalbě závěru kostela a v presbytáři a pokračovaly v následujícím roce výmalbou lodě. V roce 2021 bylo provedeno odvlhčení vnějšího pláště stavby. V uplynulém roce byla završena obnova interiéru kostela včetně velmi zdařilé obnovy sakristie, kde byla položena nová dlažba využívající kombinaci s dlažbou historickou. V souvislosti s pracemi byl učiněn objev středověkých zdobených dlaždic s motivem grifů a kentaurů. V budoucnu je plánována obnova vnějších omítek a kamenných prvků exteriéru kostela a sakristie.

Zhodnocení: Postupná obnova exteriéru a interiéru kostela přispívá k jednoznačnému zlepšení technického i estetického stavu kostela a k rehabilitaci prostoru poznamenaného staršími úpravami. Práce na stavební obnově kláštera probíhají v úzké součinnosti se zástupci památkové péče a mají za cíl zachovat v nejvyšší možné míře uměleckohistoricky a památkově mimořádně hodnotný klášterní areál.

 

Další informace na těchto odkazech:

015a   015b

Fotodokumentace k obnově zámecké kaple mini

 

Publikováno v Informace z obcí Mikroregionu.