Centrum společných služeb

css_logo_projektu

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko, zastoupený předsedou Rostislavem Štorkem, tímto dává na vědomí, že dne 1.7.2016 zahájilo činnost Centrum společných služeb obcí v území Mikroregionu Ivančicko (dále jen „centrum“) související s realizací projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, kde Mikroregion Ivančicko je smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR.

Předmětem projektu je zvyšování profesionality výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“), a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Součástí projektu bude hlubší rozpracování udržitelného postavení DSO (podmínky prostředí) a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území.

Kontaktní centrum pro veřejnost

Centrum najdete na adrese Zemědělská ulice č. 2, 664 91 Ivančice (budova SVČ Ivančice – vchod ze zadní části budovy z ulice Padochovská). V případě telefonických dotazů se obracejte na manažera centra – Ing. Bohumil Smutný, tel. 602 551 801, nebo elektronicky mikroregionivancicko@gmail.com.  Více informací najdete na stránce Personální obsazení projektu.

mapa

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 16:00
Úterý 8:00 – 14:00
Středa 8:00 – 16:00
Čtvrtek                        8:00 – 14:00
Pátek 8:00 – 12:00

Poradenská činnost a další služby pro starosty členských obcí Mikroregionu jsou poskytovány i mimo úřední hodiny kontaktního centra pro veřejnost PO-PÁ v době 8:00 – 18:00. Polední přestávka v době od 12:00 do 13:00.

Mimo úřední hodiny si lze domluvit schůzku s pracovníky Centra společných služeb dle potřeb. V době mimo úřední hodiny pracovníci Centra vyřizují své agendy, pořizují doklady, vedou jednání v členských obcích Mikroregionu a provádí další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti. Schůzku je nutné vždy dohodnout si telefonicky.

Centrum společných služeb

Hlavní cíle projektu a náplň činnosti

Kontaktní centrum pro veřejnost

Dokumenty a informace Centra společných služeb

Projekty CSS

 

eu-publicita