Personální obsazení projektu CSS

Manažer CSS

Ing. Bohumil Smutný, BA
tel. 602 551 801, e-mail: mikroregionivancicko@gmail.com

Manažer CSS stojí v čele CSS, zodpovídá zejména za kvalitu poskytování všech služeb, které CSS nabízí, pravidelně komunikuje s představiteli obcí, zajišťuje plnění jejich požadavků prostřednictvím CSS, dále zajišťuje informovanost a propagaci činnosti CSS v rámci DSO, organizuje pravidelná setkání se zástupci obcí, zodpovídá za plnění cílů projektu a poskytuje odborné poradenství v rámci CSS.


Specialista pro rozvoj mikroregionu

Mgr. Monika Zemanová
tel. 732 703 918, e-mail: zemanova@ivancicko.com

Specialista pro rozvoj mikroregionu je zaměstnancem, který zejména naplňuje cíle strategií (v definovaném spektru agend) rozvoje příslušného území, včetně zpracování akčních plánů a přípravy realizace jednotlivých projektů, zajišťuje zdroje pro financování projektů a je odborníkem na agendy požadované Smluvním partnerem.