Ředitel/ka Mateřské školy Čučice

Starosta obce Čučice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele Mateřské školy Čučice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace.

Přihlášky zašlete do 20.10.2017 na adresu: Obec Čučice, Čučice 131, 664 91 Ivančice.

2017-09-11-konkurs-reditel-ms-cucice (PDF)

Publikováno v .