Nemocnice Ivančice – omezený režim návštěv od 16.06.2020

S ohledem na nutnost zajistit bezpečnost pacientů a personálu a možnosti nemocnice s účinností od 16.6.2020 budou v Nemocnici Ivančice, p. o. povoleny návštěvy u pacientů v omezeném režimu:

 • Návštěvy jsou povoleny jen po domluvě se zdravotnickým personálem příslušného oddělení dle kapacitních možností oddělení a pokojů.
 • Doba vyhrazená pro návštěvy – úterý a sobota v době od 14:30 do 16:00 hod.
 • Návštěvy na pokojích pacientů budou umožněny od 5. dne hospitalizace.
 • Pokud bude pacient v izolaci, návštěvu není možné povolit.
 • Osoba vstupující do prostor nemocnice bude mít ústa i nos zakryty rouškou.
 • Osoba navštěvující pacienta na oddělení bude dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 (formou dotazníku) a bude vyzvána k dezinfekci rukou a nasazení rukavic (zajistí personál odd.).
 • Osobě navštěvující pacienta bude změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, není možné návštěvu povolit.
 • Žádáme návštěvy, aby se na pokojích nedotýkaly žádného zařízení a nesedaly na lůžka.
 • Pokud je to možné, preferujeme, aby návštěvy probíhaly ve venkovních prostorách nemocnice (park, nádvoří apod.) nebo v místnosti vyčleněné pro tento účel.
 • Pokud má proběhnout návštěva mimo oddělení,  je pacient povinen nahlásit svůj odchod zdravotnickému personálu.
 • V případě návštěvy na jednolůžkovém pokoji mohou být u pacienta maximálně dvě osoby (max. 30 minut).
 • V případě návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji ve stejném čase může být u pacienta jedna osoba (max. 30 minut), mezi lůžky umístí personál paraván. V případě, že navštěvující osoba potřebuje podporu nebo doprovod, lze výjimečně připustit přítomnost nejvýše dvou osob.
 • Po ukončení návštěvy odloží navštěvující osoba rukavice do příslušného odpadu a provede dezinfekci rukou.
Publikováno v .