Nemocnice Ivančice – omezený režim návštěv od 9.7.2021

Od 9. 7. 2021 budou umožněny návštěvy pacientů na lůžkových odděleních, a to pouze ve středu a v sobotu v čase od 14:30 do 16:30 h, za dodržení platných hygienických opatření a podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Povolení návštěv se nevztahuje na covidová oddělení s výjimkou terminálních stavů.

Návštěva se musí při vstupu na oddělení ohlásit zdravotnickému pracovníkovi.

Návštěva bude umožněna pouze osobám které:

  • – nejeví žádné příznaky onemocnění COVID19 a
  • – předloží potvrzení o negativním výsledku PCR testu, který není starší 7 dnů, nebo negativního výsledku antigenního testu, který není starší 72 hod.,
  1. – nebo předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID19, kdy od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní,
  2. – nebo předloží certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID19:
  3. – kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
  4. – nebo kdy od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
  5.  – nebo na místě podstoupí preventivní antigenní test s negativním výsledkem, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou,
  6.  – nebo v rámci testování zaměstnanců absolvovali antigenní test s negativním výsledkem, ne starší 72 hod., výsledek se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
  7. – mají po celou dobu návštěvy řádně nasazený respirátor FFP2 a při vstupu na oddělení si dezinfikují ruce.

Ve stejnou dobu mohou být na pokoji maximálně 2 navštěvující osoby a doba návštěvy jednoho pacienta v jeden den nesmí překročit 20 minut.

Zdravotnický pracovník může počet návštěvníků a dobu návštěvy přizpůsobit situaci provozu na oddělení.

Publikováno v .