Oslavany – město zábavy i turistiky

Město Oslavany je bohaté na místa, která můžete navštívit.

https://www.oslavany-mesto.cz/zivot-a-turistika/d-79058/p1=11577

Zámek Oslavany

původně klášter „Vallis s. Mariae“, byl založen roku 1225 jako první ženský cisterciácký klášter na Moravě. V 16. stol. byl přestavěný na renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Zámek je obklopen areálem zámeckého parku a zahradnictví. Situován je nedaleko řeky Oslavy a stromová alej na nábřeží řeky za zámkem tvoří krásnou promenádu.

Reprezentační salonky

https://www.biotoposlavany.cz/reprezentacni-salonky/ds-1008/p1=1116

Zámecký park

https://www.biotoposlavany.cz/zamecky-park/ms-1067/p1=1067

Zámecký biotop

https://www.biotoposlavany.cz/zamecky-biotop/ms-1054/p1=1054

Zámecká restaurace

http://zameckarestauraceoslavany.cz/

Pivovar na Zámku Oslavany

ttps://www.biotoposlavany.cz/pivovar-na-zamku-oslavany/ds-1009/p1=1125

 

Muzeum hornictví a energetiky a Hasičské muzeum

https://www.biotoposlavany.cz/muzeum-hornictvi-a-energetiky-a-hasicske-muzeum/ds-1011/p1=1119

V západním křídle zámku se nachází muzeum se stálou expozicí „Historie hornictví a energetiky„, otevřená od dubna do konce září. Výstava je průřezem vývoje hornictví v Rosicko-Oslavanském regionu. V části o geologii je přehledně znázorněno „jak rostlo uhlí“, v další části je dokumentován vývoj hornického řemesla , budování, rozvoj a zánik jednotlivých dolů, historické i novější metody těžby, život horníků, nářadí a pracovní pomůcky pro kopání uhlí.

První přespolní velkoelektrárna z roku 1913 je hlavním mottem té části expozice, která pojednává o energetice. Mapuje osmdesátiletou historii oslavanské tepelné elektrárny (1913-1993). Je zde funkční velín ze 40. let, který věrně simuluje technologii výroby elektrického proudu, historické telefony a fungující telefonní ústředna, maketa průběhu elektrifikace Brněnského okresu atd.. Součástí celé expozice je bohatá fotodokumentace a řada unikátních projektových dokumentů.

  • Dále se zde nachází Hasičské muzeum: 

 

Muzeum krátkých palných zbraní

https://www.biotoposlavany.cz/muzeum-kratkych-palnych-zbrani/ds-1012/p1=1120

 

Lapidárium

https://www.biotoposlavany.cz/lapidarium/ds-1013/p1=1121

 

 

 

Naučná stezka permokarbonu Boskovické brázdy

Leží na levém břehu řeky Oslavy naproti zámku. Začíná za mostem u MěÚ. Přejdete most, pokračujete ulicí Na Poříčí po proudu řeky k můstku přes potok Balinka, ten přejdete, projdete kolem domků a sejdete dolů k řece. Naučná stezka má 9 zastavení s informačními tabulemi, největší zajímavostí je tzv. „překocená vrása“. Stezka končí u druhého mostu přes Oslavu.

 

Vyhlídka Hradiště „Náporky“Náporky

Nachází se asi půl kilometru severozápadně od středu obce nad řekou Oslavou, v nadmořské výšce 245-255m. Nevelký hřbet, táhnoucí se ve směru JV – SZ je obtékán z východu potokem Balinkou, ze západu Ketkovickým potokem, oba toky se pak nedaleko vlévají do řeky Oslavy.

 

kukla

Permonium a Těžní věž Kukla

https://www.permonium.cz/

 

 

Publikováno v .