VEDOUCÍ SESTRA DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA – IVANČICE

Pro naše dialyzační středisko v Ivančicích hledáme novou kolegyni nebo kolegu se zájmem spolupodílet se na řízení ošetřovatelské péče dialyzovaných pacientů.

CO U NÁS BUDETE DĚLAT:

 • Jako vedoucí sestra dialyzačního střediska budete koordinovat činnosti zdravotnického personálu, plánovat směny, zodpovídat za kvalitu ošetřovatelské péče, za správné provádění ošetřovatelských standardů a vedení ošetřovatelské dokumentace. Při této práci uplatníte zejména své komunikační dovednosti, pečlivost a Vaše odborné znalosti a dovednosti.
 • V určité míře se budete také podílet na praktickém provádění dialyzačních ošetření.
 • Naším cílem není pouze poskytování zdravotní péče, ale celkové zlepšování kvality života našich pacientů; proto bude i Vaším úkolem starat se o celkovou pohodu našich pacientů.
 • V rámci svých kompetencí se budete podílet na hodnocení činností zdravotnického personálu.
 • Budete se podílet na zaškolování nového personálu a také se aktivně podílet na jejich dalším vzdělávání.
 • Budete se kontinuálně vzdělávat ve specifických oblastech nefrologické ošetřovatelské péče a své znalosti a zkušenosti můžete v budoucnu sdílet s ostatními na seminářích a odborných konferencích, včetně zahraničních.

CO U NÁS BUDETE POTŘEBOVAT:

 • Pro práci vedoucí sestry na dialyzačním středisku je nutností odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona 96/2004 Sb.
 • Upřednostňujeme kandidáty se specializací v oboru sestra pro intenzivní péči, popř. nefrologii. Důležitými vlastnosti pro nás jsou pozitivní přístup, empatie, pečlivost a trpělivost.
 • Praxe na dialyzačním středisku je velkou výhodou, uvítáme i praxi na ARO nebo JIP.
 • Upřednostňujeme praxi ve vedoucí funkci.

CO SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT:

 • BUDETE MÍT DOBRÝ POCIT Z TOHO, ŽE VAŠE PRÁCE MÁ SMYSL
 • Při poskytování dialyzační péče k nám pacienti chodí zpravidla třikrát týdně na několik hodin, a to po dobu mnoha let. Díky tomu se pro ně dialyzační středisko v podstatě stává druhým domovem a personál tvoří pro pacienty svým způsobem širší rodinu. U nás tedy platí dvojnásob, že práce sestry není povoláním, ale posláním.
 • MOTIVAČNÍ MZDOVÉ OHODNOCENÍ A ODMĚNY
 • Našim zaměstnancům nabízíme zajímavé mzdové ohodnocení, které zohlední své dosažené vzdělání a praxi a má jasně definovanou prémiovou složku. V prvních třech měsících budete navíc dostávat adaptační prémii.
 • ZDRAVÁ ROVNOVÁHA MEZI PRACOVNÍM A SOUKROMÝM ŽIVOTEM
 • Přesčasové hodiny jsou chronickým problémem českého zdravotnictví. U nás se jich naopak snažíme vyvarovat, tak aby naši zaměstnanci nebyli dlouhodobě přetěžováni. Dialyzační směny probíhají zpravidla v denních hodinách od pondělí do soboty.
 • ZÍSKÁTE BOHATOU NABÍDKU ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ
 • Zaměstnance se snažíme motivovat nejen mzdou, ale i poskytovanými benefity. V rámci systému tzv. „cafeterie“ si můžete vybrat výhody, které Vy sami považujete za nejlepší, ať to jsou například poukázky na nákup v lékárně, návštěvy divadla, plaveckého bazénu nebo příspěvek na dovolenou. Dále zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům poskytujeme velmi výhodné tarify mobilních operátorů, stravenky, dárky při životních a pracovních výročích apod.
 • STANETE SE SOUČÁSTÍ STABILNÍ SPOLEČNOSTI I TÝMU
 • Hodně se snažíme o to, aby zaměstnanci na každém dialyzačním středisku tvořili sehraný a dobře fungující tým. Za tímto účelem pořádáme společenské akce, které sounáležitost členů k týmu podporují. V průzkumech spokojenosti zaměstnanců v letech 2013 a 2016 celých 98% zaměstnanců uvedlo, že u nás pracují rádi.
 • BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
 • V oblasti bezpečnosti zdravotníků uplatňujeme již řadu let tzv. B. Braun Safety Concept. Nechceme jen plnit normy, ale dáváme přednost moderním technologiím, produktům a špičkovému spotřebnímu materiálu s unikátními bezpečnostními prvky. Na Vaší bezpečnosti nám totiž záleží.
 • VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍ ROZVOJ JE PRO NÁS KLÍČOVOU OBLASTÍ
 • Nabízíme možnost absolvovat specializační studium a certifikované kurzy. Pro naše zaměstnance pravidelně organizujeme vlastní odborná školení, včetně rozvoje tzv. měkkých dovedností.
 • BUDETE SE MOCI ZAPOJIT DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT ÚSPĚŠNÉHO RODINNÉHO KONCERNU
 • Mezinárodní spolupráce umožňuje rychlý přenos informací a nejnovějších poznatků a také jejich okamžité zavedení do praxe. Pokud hovoříte anglicky, umožníme Vám spolupracovat s kolegy z ostatních zemí nebo se zúčastnit mezinárodních kongresů. Svoje jazykové znalosti můžete také využít při péči o zahraniční pacienty, kteří k nám přijíždějí v rámci programu prázdninových dialýz.

INFORMACE K POZICI:

 • Datum nástupu dle dohody (ideálně 1. 4. 2020)
 • Plný pracovní úvazek

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

 • Dialyzační středisko B. Braun Avitum s.r.o.
 • Široká 16, Ivančice

Kontakt

B. Braun Avitum s.r.o.
Jana Koverdynská

ODPOVĚDĚT

Publikováno v .