Projekt „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“

Stručně o projektu

banner-IvancickoCílem projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“ je zajistit seniorům a handicapovaným z členských obcí MR Ivančicko, aby měli možnost zapojit se do společenského života, podpořit jejich informovanost, poskytnout bezplatnou právní pomoc, vzdělání a podpořit jejich další aktivity. V rámci projektu budeme realizovat zejména tyto aktivity: – zapojíme cílové skupiny a partnery do projektu, – vytvoříme katalog veřejných služeb a bezpečnosti, – zajistíme fungování bezplatné všeobecné informační a právní poradny, – uspořádáme bezplatné vzdělávací kurzy a přednášky v oblasti prevence, bezpečnosti a výpočetní techniky, – propojíme seniory a děti ze škol, – uspořádáme společné setkání seniorů z obcí MR Ivančicko, – podpoříme sportovní, kulturní a poznávací aktivity pro seniory, – uspořádáme filmové podvečery, – zajistíme integraci handicapovaných dětí prostřednictvím tvořivých dílen a uspořádáním sportovní akce. Projekt finančně podpořil dotací Jihomoravský kraj.

.


Zveme vás na aktuální akce

Právní poradna pro seniory

MIKROREGION IVANČICKO ZVE SENIORY NA AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ-5


 

Co vám nabízíme?

Bezplatná právní poradna pro seniory z obcí MR Ivančicko – LEDEN – DUBEN 2020

Cílem aktivity je zajištění osobních konzultačních hodin pro seniory a handicapované s advokátem/advokátkou. Možná (nabízená) témata poskytovaného právního poradenství:

  • Dědické řízení (náležitosti k sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení)
  • Reklamace s poskytovanými službami
  • Odstoupení od smluv (dodávky energií,…)
  • Občanskoprávní spory (sousedské vztahy, vztahy v rodině)
  • Jiná dle zájmu klientů

Uspořádání 2 bezplatných kurzů a přednášek pro seniory z MR Ivančicko

Témata: prevence a bezpečnost, výpočetní technika). TERMÍNY BUDOU OZNÁMENY.

Uspořádání společného setkání seniorů z obcí MR Ivančicko

s volnočasovým a kulturním programem – SVČ IVANČICE, pravděpodobně březen nebo duben.

Bezplatným autobusem za plaváním do bazénu v Nové Vsi

Termíny budou vyhlášeny.

Uspořádání poznávacího zájezdu pro seniory do partnerského města Sládkovičovo

za relaxací a gastronomií – pro seniory se slevou na autobusovou dopravu – sobota 7.3.2019 – JE MOŽNÉ SE JIŽ PŘIHLAŠOVAT

Uspořádání autobusových zájezdů za kulturou do Brna

První termín 18.2.2020 v 18 hod. v MDB na představení Donaha! – z dotace bude hrazena autobusová doprava v plné výši.

Uspořádání filmových podvečerů pro seniory v kině Réna Ivančice

Podrobnosti budou oznámeny.


Pro objednání účasti na akcích, v případě dotazů kontaktuje paní Jitku Živnou tel. 775 195 763, mail: zivna@ivancicko.com.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB