Projekt „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“

Stručně o projektu

banner-IvancickoCílem projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“ je zajistit seniorům a handicapovaným z členských obcí MR Ivančicko, aby měli možnost zapojit se do společenského života, podpořit jejich informovanost, vzdělání a další aktivity, jako např. – zapojení cílových skupin a partnerů do projektu, – zajištění bezplatné všeobecné informační a právní poradny, – uspořádání bezplatných vzdělávacích kurzů a přednášek v oblasti prevence, bezpečnosti a výpočetní techniky, – propojení seniorů a dětí ze škol a školek, – uspořádání společného setkání seniorů z obcí MR Ivančicko, – podpoření sportovních, kulturních a poznávacích aktivit pro seniory, – uspořádání filmových podvečerů, -podpora integrace handicapovaných dětí prostřednictvím tvořivých dílen a uspořádáním sportovní akce, – vytvoření katalogu veřejných služeb a bezpečnosti. Projekt finančně podpořil dotací Jihomoravský kraj.

.


Zajímavosti a informace:

Logo - společnost pro ranou péči     Logo - podpořte nás

30 let lepších startů do života

Narození miminka je radostně očekávanou událostí a velkou životní změnou. Když se však rodičům narodí dítě s postižením, je to od života „podpásovka“: místo radosti kupa starostí, místo užívání si miminka nekonečný kolotoč návštěv lékařů, a především bezmoc a nejistota, co bude dál. Pomoci rodině v takové situaci může raná péče, bezplatná mobilní služba, která dojede až k nim domů. Každá rodina, která vychovává doma dítě s postižením nebo s ohroženým vývojem ve věku 0 – 7 let, má na tuto pomoc nárok. Poradkyně rané péče, vysokoškolsky vzdělané odbornice na sociální práci a speciální pedagogiku, jezdí za rodinou zpočátku každý měsíc a pomáhají rodičům zorientovat se v nové situaci krok za krokem. Ukazují rodičům, jak mohou sami se svými dětmi pracovat a rozvíjet je. Používají přitom atraktivní hračky a pomůcky, které si rodina může také bezplatně zapůjčit. Včasná pomoc má velký vliv na to, jak rodina těžké období zvládne a jaký bude život dítěte v budoucnu.

Dlouhodobě podporuje také rodinu pětiletého Ondry. Je to usměvavý kluk, baví ho zpívat a tancovat. Rád jezdí na výlety a miluje koupání všeho druhu. Ondrův život a život celé rodiny však velmi ovlivňuje jeho zdravotní postižení. Ondra má diagnostikovanou epilepsii, konkrétně Westův syndrom. Mezi další potíže se řadí těžká centrální poruchu zraku, porucha pozornosti a porucha řeči, postupem času se přidružila i porucha autistického spektra. V důsledku nepříznivých diagnóz je jeho vývoj celkově opožděný. Má za sebou i pobyty v nemocnici, rodiče se stále potýkají s nejistotou a obavami.

Ondra se vždy těší na návštěvy poradkyně rané péče a na speciální hračky, ke kterým by se jinak nedostal. Líbí se mu třeba bublinkový válec, kde Ondra vnímá především vibrace a odlesk světla na hladině vody. Jeho maminka je zase ráda, že získá plno nápadů, jak Ondrovi stimulovat zrak a jak ho celkově rozvíjet. Může si také s poradkyní popovídat a podělit se o své obavy a starosti.

DSC_7441

Každý rodič, který má pochybnosti o tom, zda se jeho dítě správně vyvíjí, může ranou péči kontaktovat a poradit se s odborníky – více na www.ranapece.cz.

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno
Uzbecká 32, 625 00 Brno
www.ranapece.cz/brno/

 

Logo MUNI
Masarykova univerzita | Univerzita třetího věku

Koronavirus vzdělávání na Univerzitě třetího věku MU nezastavil

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity myslí na seniory i v době pandemie a připravuje pro ně online vzdělávací aktivity.  Program výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, že vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku bylo přerušeno na Masarykově univerzitě jako na jedné z prvních univerzit. Důvod byl nevystavovat věkově nejohroženější skupinu nebezpečí onemocněním COVID -19.

V současné době probíhají online přednášky prostřednictvím kanálu na YouTube. V předem stanovený čas jsou posluchačům U3V vysílány přednášky z různých oborů, např. astronomie, dějin umění, ekonomie, historie či literatury a dalších.

Kromě toho jsou realizovány i semestrální online kurzy, které byly nabídnuty posluchačům, jejichž prezenční kurzy byly zrušeny. Jedná se např. o kurzy Po stopách významných civilizací a kultur Latinské Ameriky, Trénování paměti nebo Tajemství skrytá v DNA. S lektory senioři komunikují pomocí video přenosu v reálném čase s možností aktivního vstupu do diskuse.

Pro seniorskou veřejnost je také na webových stránkách Univerzity třetího věku MU vytvořena sekce pro studium doma, kde jsou pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací materiály a videa věnující se např. pohybovým aktivitám, studiu cizích jazyků, astronomii nebo historii.

Již se však těšíme, až nám bude opět umožněno setkávat se v přednáškových místnostech Masarykovy univerzity. Zájemci se mohou přihlásit do dlouhodobých kurzů (tříletého Všeobecně zaměřeného kurzu nebo do jednoletých kurzů), účastníci dlouhodobých kurzů i do krátkodobých kurzů nebo se můžete účastnit mimořádných přednášek. Bližší informace o připravovaných kurzech včetně programů naleznete na webových stránkách www.u3v.muni.cz.

Kolektiv U3V
Masarykova univerzita | Univerzita třetího věku
A: Komenského nám. 2 | 662 43 Brno
T: 
+420 549 498 141 
E: 
tlapakova@rect.muni.cz | W: www.u3v.muni.cz 

01700272.008.2   01700276.011.2   01700279.026.2   01700276.005.2

01700279.019.2   01700280.024.2   01700271.110.2   01700271.018.2

Zveme vás na aktuální akce

Mikroregion Ivančicko pokračuje v projektu pro seniory ve věku 55+ a handicapované osoby, prostřednictvím kterého se snaží na území 14 členských obcí Mikroregionu Ivančicko podporovat setkávání seniorů, rozvíjet volnočasové aktivity a rozšiřovat jejich informovanost.

Bezplatná právní poradna byla ukončena v květnu 2021, prosíme vás, abyste se dále již nepřihlašovali, další termíny nyní již nebudou vypsány. Vzhledem k velkému zájmu však od podzimu 2021 pro vás připravujeme novou právní poradnu, která se otevře většímu množství obyvatel Mikroregionu Ivančicko. Jelikož došlo k ukončení projektu pro seniory a handicapované, ze které byla bezplatná právní poradna dotována, bude se muset pravděpodobně jednat již o placenou službu. Pokud k tomu dojde, její cenu se budeme snažit nastavit tak, aby byla příznivá a citlivá vůči potřebným sociálním skupinám obyvatel Mikroregionu Ivančicko. Další informace včas zveřejníme na našich stránkách.

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE PRŮBĚŽNĚ ZDE NEBO NA PLAKÁTECH

KONTAKTNÍ OSOBA:

ING. BOHUMIL SMUTNÝ, TEL. 602 551 801
E-MAIL: mikroregionivancicko@gmail.com

 

Preventivně informační leták pro seniory o koronaviru (ke stažení ZDE)

 

HLEDÁME AKTIVNÍ SENIORY A HANDICAPOVANÉ DO ŠKOL A ŠKOLEK

Mikroregion Ivančicko v rámci projektu pro seniory ve věku 55+ a handicapované osoby, hledá seniory a handicapované do škol a školek k propojování mezigeneračních aktivit.

Naší myšlenkou je najít aktivní seniory a handicapované, kteří něco šikovného umí či znají a chtějí se ve svém životě cítit ještě nějak užiteční. 😊

 Máte co nabídnout?

 • Umíte plést, háčkovat, vyšívat, paličkovat, vařit, péct, něco vyrábět, plést velikonoční pomlázky, zpívat, hrát na hudební nástroj či jiné dovednosti? Máte chuť tyto dovednosti naučit děti v Základní škole?
 • Anebo rádi vyprávíte pohádky či příběhy, hrajete divadlo? Hledáme i čtecí babičky a dědečky, kteří by občas zavítali do Mateřské školky a dětem něco hezkého přečetli či s nimi strávili nějaký čas, popovídali si a podobně.
 • Jen vy jste osobně zažili historii (válku, poválečnou dobu, socialismus, revoluci, …). Přijďte mezi žáky základní školy na besedu, povyprávět o svých zážitcích a zkušenostech z vašeho dětství, mládí, … Co jste prožili, ale mladá generace už si podobné věci nedokáže ani představit. Jak se žilo na vesnici, jak ve městě, jak se žilo bez moderních technologií, mobilů, počítačů a sociálních sítí.
 • Na školách je také velký zájem o propojování generací formou „kaváren“. Senioři – rodiče – děti – učitelé. Co si s dětmi něco jen tak vyrobit či upéct, uvařit kávu či čaj, přitom si popovídat, vzájemně si vyměnit své zážitky a zkušenosti, zazpívat si, zahrát na hudební nástroj a pak si připravené jídlo společně sníst, vypít – zkrátka, udělat si jen tak společné hezké odpoledne?

 Hledáme právě Vás? Kontaktujte koordinátorku projektu paní Jitku Živnou na tel. 775 195 763 nebo e-mailem: zivna@ivancicko.com. Rádi Vás uvítáme a propojíme se základními a mateřskými školami v našem Mikroregionu. Mezi školami je o Vás velký zájem – těší se na Vás – tak se nebojte a ozvěte se. Bude to zajisté přínosné pro všechny zúčastněné skupiny. 😊

read-1710011_1280  wickerwork-1314017_1280  for-reading-813666_1280  crochet-450724_1280  granny-4219405_1280  crafts-2527016_1280

Co jsme vám nabídli v pokračování projektu?

Online video průvodcePlakát - videa

Ve spolupráci se SVČ Ivančice jsme natočili několik videí, které jsou zdarma dostupné na našich stránkách či na platformě YouTube.

Online vzdělávání a prevence – patříte mezi seniory, kteří se i přes pokročilý věk zajímají o nové věci, vyhledávají aktuální informace, stále se rádi vzdělávají? Pak je tu pro vás:

 •  sekce online vzdělávání, ve které naleznete video návody, jak ovládat chytrý mobilní telefon či jak nakupovat online pomocí počítače, které pro vás připravil Ing. Petr Koťara.
 • Kpt. Mgr. Zdeňka Procházková, Policie ČR, Krajské ředitelství JmK vás zase provede tématy rizika podvodů, rizika krádeží a prevence v dopravě.
 • V současné době je také neméně důležitá oblast GDPR, tedy Ochrana osobních údajů, kterou nám přiblížil Mgr. Bc. Marek Sigmund, pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů Mikroregionu Ivančicko.

www.ivancicko.com/mikroregion-ivancicko-pro-seniory-a-handicapovane-ii-online-vzdelavani-a-prevence

 

Putování – nenáročné procházky (cestovatelský videoprůvodce) – vydali jsme se do několika obcí Mikroregionu Ivančicko, kde jsme pro vás natočili nejen místa jejich historie, ale také krásny okolní přírody, kam si můžete kdykoli zajet (zajít) na individuální procházku. Místa jsou celoročně volně dostupná, bezpečná, na čerstvém vzduchu a mnohdy navazují na značené turistické trasy či cyklotrasy. Zdatnější turisté si tedy mohou procházky libovolně prodloužit, méně pohyblivé osoby naopak zkrátit. Stačí jen nahlédnou do mapy a vydat se a cestu. :-)

www.ivancicko.com/mikroregion-ivancicko-pro-seniory-a-handicapovane-ii-putovani-nenarocne-vychazky

Nenáročné pohybové aktivity – jste nuceni být doma kvůli opatřením spojeným s koronavirem nebo jste v karanténě? Jste občan se sníženou pohyblivostí, ale přesto vás životní optimismus neopouští? Sedíme doma více než dříve a tak vám přinášíme také cyklus cvičebních videí s praktickým návodem, jak se doma protáhnout, zacvičit si, zaposilovat, prodýchat. Rady, na nenáročné cvičení přímo v pohodlí domova v sedě, ve stoje či na zemi.

www.ivancicko.com/mikroregion-ivancicko-pro-seniory-a-handicapovane-ii-nenarocne-pohybove-aktivity

 

Cesta za kulturou – prohlídka města Dolní Kounice

Za asistence odborné průvodkyně se znalostmi historie a kultury města Dolní Kounice jsme občanům Mikroregionu Ivančicko nabídli možnost individuálních bezplatných prohlídek památek a zajímavostí města Dolní Kounice.

Plakát - prohlídky Dolních Kounic

 

Sportovní dopoledne pro handicapované děti

Atletický klub Ivančice z.s. a MŠ a ZŠ speciální Ivančice společně pořádají každým rokem v rámci Mezinárodního dne autismu pro žáky školy sportovní dopoledne. Do 7. ročníku této akce však zasáhla první vlna epidemie Covid-19, a tak byla tato akce přesunuta na začátek září 2020.
Opakovaný pokus je již vydařil a za krásného slunečného počasí si mohly děti zaběhat a zasoutěžit o krásné ceny a diplomy. A právě do tohoto ročníku se zapojil i Mikroregion Ivančicko a za finanční podpory Jihomoravského kraje věnoval dětem drobné odměny za účast v závodě.

Plakát - modrý běh

 

Počítačový kurz pro seniory

Bezplatný počítačový kurz musel být z důvodu dlouho trvajícím omezením spojeným koronavirem ZRUŠEN.

________________________________________________________________________________

Co jsme vám nabídli v pilotním projektu?

Preventivně informační leták pro seniory o koronaviru

Ve spolupráci s Pečovatelskou službou Ivančice Mikroregion Ivančicko vytvořil preventivně informační leták pro seniory o koronaviru. Leták cílí především na ty, kteří nemají přístup k Internetu. Vytištěno bylo celkem 5 000 ks a byly distribuovány do obcí Mikroregionu Ivančicko.

Katalog veřejných služeb pro seniory a handicapované

Mikroregion Ivančicko vytvořil Katalog veřejných služeb pro seniory a handicapované obsahující souhrnné informace z jednotlivých obcí našeho regionu (parkovací místa pro invalidy, přehled bezbariérově přístupných veřejných míst, přehled institucí a budov, které jsou pro invalidy nepřístupné či přístupné s omezením, setkávání seniorů, zdravotnictví, kontakty na různé instituce, přehled sociálních služeb, linky důvěry a další důležitá čísla a kontakty.

Katalog bezpečnosti pro seniory a handicapované

Mikroregion Ivančicko vytvořil Katalog bezpečnosti pro seniory a handicapované, včetně důležitých kontaktů na informační a poradenské linky.

 

Bezplatná právní poradna pro seniory z obcí MR Ivančicko

Cílem aktivity bylo zajištění osobních konzultačních hodin pro seniory a handicapované s advokátkou.
Možná (nabízená) témata poskytovaného právního poradenství:

 • Dědické řízení (náležitosti k sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení)
 • Reklamace s poskytovanými službami
 • Odstoupení od smluv (dodávky energií,…)
 • Občanskoprávní spory (sousedské vztahy, vztahy v rodině)
 • Jiná dle zájmu klientů

Bezplatná právní poradna byla ukončena v květnu 2021, prosíme vás, abyste se dále již nepřihlašovali, další termíny nyní již nebudou vypsány. Vzhledem k velkému zájmu však od podzimu 2021 pro vás připravujeme novou právní poradnu, která se otevře většímu množství obyvatel Mikroregionu Ivančicko. Jelikož došlo k ukončení projektu pro seniory a handicapované, ze které byla bezplatná právní poradna dotována, bude se muset pravděpodobně jednat již o placenou službu. Pokud k tomu dojde, její cenu se budeme snažit nastavit tak, aby byla příznivá a citlivá vůči potřebným sociálním skupinám obyvatel Mikroregionu Ivančicko. Další informace včas zveřejníme na našich stránkách.

Bezplatná dluhová poradna pro seniory z obcí MR Ivančicko

Cílem aktivity bylo zajištění konzultačních hodin pro seniory a handicapované s finančním poradcem – specialistou na oddlužnění.
Možná (nabízená) témata poskytovaného dluhového poradenství:

 • Finanční problémy
 • Nezvládání splácení půjčky
 • Vaše dluhy, či dluhy vašich dětí a exekuce
 • Nezávazné informace o možnostech řešení vaší situace

 

Plavání v bazénu v Nové Vsi – snížené vstupné pro seniory a handicapovné

Plavání plakát     Plavání plakát - červen

Filmové podvečery v kině Réna Ivančice

Pro seniory se sníženým vstupným 70,- Kč.

 • Neděle 12.1.2020 v 18:00 hod. – Vlastníci (komedie ČR 2020) – Hrají: T. Voříšková, V. Kotek, K. Melíšková, P. Tomicová, L. Trojan, J. Lábus, O. Malý a další.
 • Pátek 7.2.2020 v 18:00 hod. – Příliš osobní známost (komedie ČR 2020) – Hrají: E.Balzerová, T. Dyková, P. Hřebíčková
 • Neděle 8.3.2020 v 16:00 hod. – Chlap na střídačku (komedie ČR 2020) – Hrají: I. Chýlková, L. Žáčková, J. Langmajer
 • Neděle 28.6.2020 v 17:00 a ve 20:00 hod. – 3 Bobule (komedie ČR 2020) – Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský, Václav Postránecký a další.

KINO LEDEN - plakát     KINO Únor, Březen - plakát     KINO ČERVEN - plakát

Dílny pro handicapované děti

Ve spolupráci s partnerem projektu Jednotou bratrskou Ivančice se snažíme i o integraci handicapovaných dětí mezi zdravé děti formou rukodělných dílen za přítomnosti odborných instruktorů. Délka jedné lekce je dvě hodiny, kapacita 5 dětí. Náplní dílen byla práce se dřevem, výroba hezkých hraček, radost z výrobků, osvojení pracovních návyků, podpora tvořivosti, přátelská atmosféra.

Místo konání dílničky: Jednota bratrská Ivančice, Komenského nám. 1611/9a, 664 91 Ivančice (průjezdem od ivančické pošty nebo z náměstí kolem ZUŠ). www.jbivancice.cz

Dílny - plakát - změna termínů

Poznávací zájezd pro seniory do partnerského města Sládkovičovo

za relaxací a gastronomií – pro seniory se slevou na autobusovou dopravu – sobota 7.3.2019

 • 10:00 – 12:30 hod. účast na XIII. Mezinárodním klobásovém festivalu ve Sládkovičovu – volná zábava, ochutnávky, muzika, nákupy, prohlídka města,…
 • 12:30 hod. odjezd na koupání do termálního koupaliště
 • 13:00 – 17:30 hod. koupání v Termálním koupališti THERMALPARK Dunajská Streda – bazény, sauny…
  Místo koupání je možný volný program mimo termální koupaliště (prohlídka města, nákupy,…).
 • 17:30 hod. odjezd zpět domů.

plakat_navrh

Autobusové zájezdy za kulturou do Brna

 • 18.2.2020 v 18 hod., Městské divadlo Brno, muzikálová komedie Donaha! – z dotace je hrazena autobusová doprava v plné výši.
 • 14.4.2020 v 19 hod. Mahenovo divadlo Brno, činoherní inscenace HANA – z důvodu nouzových opatření spojených s koronavirem bylo představení zrušeno.

MIKROREGION IVANČICKO ZVE SENIORY NA AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ-5     Plakát HANA 2

 

Společné setkání seniorů z obcí MR Ivančicko

10.6.2020

 • 14:00 hod. Koncert pod okny Penzionu pro důchodce Ivančice

Hráli: Josef Bouda a Radek Verner – Karel Gott revival Morava (http://www.karelgottrevivalmorava.com)

 • 15:00 hod. Zámecký park Oslavany (v případě špatného počasí v Dělnickém domě).

Program:
15.00 – 15:15 hod.          Slavnostní zahájení akce
15:15 – 15:45 hod.          Seniorský pěvecký sbor BÁDULE – zpěv
15:45 – 16:00 hod.          skupina historického šermu KROHIS – ukázky střetnutí bojovníků z vikingských dob
16:00 – 16:30 hod.          Adéla Rausová – zpěv
16:30 – 17:30 hod.          Karel Gott revival Morava

Na setkání byla zdarma zajištěna autobusová doprava z jednotlivých obcí Mikroregionu.

Koncert pod okny Penzionu     Společné setkání seniorů 2


Koordinátorka projektu: Jitka Živná
tel. 775 195 763, mail: zivna@ivancicko.com.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB