Projekt „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“

Stručně o projektu

banner-IvancickoCílem projektu „Mikroregion Ivančicko pro seniory a handicapované“ je zajistit seniorům a handicapovaným z členských obcí MR Ivančicko, aby měli možnost zapojit se do společenského života, podpořit jejich informovanost, poskytnout bezplatnou právní pomoc, vzdělání a podpořit jejich další aktivity. V rámci projektu budeme realizovat zejména tyto aktivity: – zapojíme cílové skupiny a partnery do projektu, – vytvoříme katalog veřejných služeb a bezpečnosti, – zajistíme fungování bezplatné všeobecné informační a právní poradny, – uspořádáme bezplatné vzdělávací kurzy a přednášky v oblasti prevence, bezpečnosti a výpočetní techniky, – propojíme seniory a děti ze škol, – uspořádáme společné setkání seniorů z obcí MR Ivančicko, – podpoříme sportovní, kulturní a poznávací aktivity pro seniory, – uspořádáme filmové podvečery, – zajistíme integraci handicapovaných dětí prostřednictvím tvořivých dílen a uspořádáním sportovní akce. Projekt finančně podpořil dotací Jihomoravský kraj.

.


Zveme vás na aktuální akce

Právní poradna pro seniory

KINO Únor, Březen - plakát

Plavání plakát

MIKROREGION IVANČICKO ZVE SENIORY NA AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD DO MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ-5

Dílny - plakát

plakat_navrh

Plakát HANA 3


 

Co vám nabízíme?

Bezplatná právní poradna pro seniory z obcí MR Ivančicko – LEDEN – DUBEN 2020

Cílem aktivity je zajištění osobních konzultačních hodin pro seniory a handicapované s advokátem/advokátkou, vždy každý poslední čtvrtek v měsíce v době od 14 do 17 hod. Možná (nabízená) témata poskytovaného právního poradenství:

 • Dědické řízení (náležitosti k sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení)
 • Reklamace s poskytovanými službami
 • Odstoupení od smluv (dodávky energií,…)
 • Občanskoprávní spory (sousedské vztahy, vztahy v rodině)
 • Jiná dle zájmu klientů

Termín schůzky si předem objednejte u koordinátorky projektu na tel. 775 195 763.

 Bezplatným autobusem za plaváním do bazénu v Nové Vsi

 • Středa   02.2020            9:00 – 11:00 hod.            západní část regionu
 • Čtvrtek  03.2020            9:00 – 11:00 hod.            východní část regionu
 • Čtvrtek  09.04.2020       9:00 – 11:00 hod.            západní část regionu
 • Středa   05.2020            9:00 – 11:00 hod.            východní část regionu

2x bude autobus svážet zájemce ze západní části Mikroregionu (Ketkovice, Čučice, Oslavany, Senorady, Biskoupky)
2x bude autobus svážet zájemce z východní části Mikroregionu (Kupařovice, Němčičky, Dolní Kounice, Mělčany, Hlína, Nové Bránice, Moravské Bránice, Ivančice, Padochov, Oslavany, Letkovice).

Doprava autobusem pro účastníky ve věku 55+ je zdarma.
Vstupné do bazénu bude pro seniory se slevou.

Podrobné informace na plakátu výše.

Poznávací zájezd pro seniory do partnerského města Sládkovičovo

za relaxací a gastronomií – pro seniory se slevou na autobusovou dopravu – sobota 7.3.2019 – JE MOŽNÉ SE JIŽ PŘIHLAŠOVAT

 • 10:00 – 12:30 hod. účast na XIII. Mezinárodním klobásovém festivalu ve Sládkovičovu – volná zábava, ochutnávky, muzika, nákupy, prohlídka města,…
 • 12:30 hod. odjezd na koupání do termálního koupaliště
 • 13:00 – 17:30 hod. koupání v Termálním koupališti THERMALPARK Dunajská Streda – bazény, sauny…
  Místo koupání je možný volný program mimo termální koupaliště (prohlídka města, nákupy,…).
 • 17:30 hod. odjezd zpět domů.

Autobusové zájezdy za kulturou do Brna

 • 18.2.2020 v 18 hod., Městské divadlo Brno, muzikálová komedie Donaha! – z dotace bude hrazena autobusová doprava v plné výši.
 • 14.4.2020 v 19 hod. Mahenovo divadlo Brno, činoherní inscenace HANA – z dotace bude hrazena autobusová doprava v plné výši.

Filmové podvečery v kině Réna Ivančice

Pro seniory se sníženým vstupným 70,- Kč.

 • Pátek 7.2.2020 v 18:00 hod. – Příliš osobní známost (komedie ČR 2020) – Hrají: E.Balzerová, T.Dyková, P.Hřebíčková
 • Další představení dle programu Kina Réna – vždy 1x měsíčně.

Dílny pro handicapované děti

Ve spolupráci s partnerem projektu Jednotou bratrskou Ivančice se snažíme i o integraci handicapovaných dětí mezi zdravé děti formou rukodělných dílen za přítomnosti odborných instruktorů. Délka jedné lekce je dvě hodiny, kapacita 5 dětí. Náplní dílen bude práce se dřevem, výroba hezkých hraček, radost z výrobků, osvojení pracovních návyků, podpora tvořivosti, přátelská atmosféra.

Účast na dílničce je v rámci projektu ZDARMA, ovšem z důvodu velmi nízké kapacity je nutné, aby se zájemci hlásili u koordinátorky projektu předem.

 • Pátek 28.2.2020
 • Pátek 13.3.2020
 • Pátek 3.4.2020
 • Pátek 15.5.2020      vždy v čase 16:00 – 18:00 hod.

Místo konání dílničky: Jednota bratrská Ivančice, Komenského nám. 1611/9a, 664 91 Ivančice (průjezdem od ivančické pošty nebo z náměstí kolem ZUŠ). www.jbivancice.cz

Uspořádání 2 bezplatných kurzů a přednášek pro seniory z MR Ivančicko

Témata: prevence a bezpečnost, výpočetní technika). TERMÍNY BUDOU OZNÁMENY.

Uspořádání společného setkání seniorů z obcí MR Ivančicko

s volnočasovým a kulturním programem – SVČ IVANČICE, pravděpodobně březen nebo duben.


Pro objednání účasti na akcích a v případě dotazů kontaktuje koordinátorku projektu paní Jitku Živnou
tel. 775 195 763, mail: zivna@ivancicko.com.

Logotyp_jihomoravsky_kraj_RGB