Kontaktní centrum pro občany

Centrum společných služeb (CSS) má také roli kontaktního centra pro občany DSO (dobrovolného svazku obcí). Cílem je využít společně sdílenou administrativní kapacitu i pro občany obcí DSO. Oblasti veřejné správy, ve kterých se budou moci občané na CCS obracet, si stanoví zástupci obcí na úvodním setkání.

Zapojení občanů přispěje k naplnění cílů projektu CSS, kdy by mělo dojít ke zvýšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách a také zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb. První cíl bude naplněn vydáváním informačního zpravodaje. Druhý cíl bude naplňován tím, že v případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu, se bude moci občan ve stanovených agendách případně obracet na CSS (např. když je potřeba řešit poruchy nebo havárie) nebo CSS může poskytovat poradenství pro občany apod. Může rovněž přijímat podněty k dalšímu rozvoji území DSO nebo se může obrátit na občany se žádostí o vyjádření k projektům uvedeným v akčním plánu (pro nastavení priorit).

Úkolem CSS je podnět či žádost občana zaevidovat a vést jako jednu z aktivit CSS. Vlastní řešení podnětu či žádosti může s ohledem na povahu věci provést CSS, avšak o řešení musí následně informovat starostu příslušné obce. Pokud to nebude možné, předá podnět či žádost k vyřešení na příslušnou obec, případně připraví podklady pro řešení dané věci.

 

Tam, kde úřad odradí, Centrum společných služeb poradí

Úkolem tohoto centra není pouze odborná a administrativní podpora členským obcím, ale slouží také jako kontaktní centrum pro občany území mikroregionu a zástupce organizací působících v obcích, jako jsou příspěvkové organizace, občanská sdružení a spolky.

V JAKÝCH PŘÍPADECH SE NA NÁS OBRÁTIT A V ČEM MŮŽEME POMOCI

 • pokud se nemůžete obrátit na vaši obec z důvodu omezených úředních hodin,
 • poradíme s kým, kde a jak řešit vaše úřední záležitosti, případně pomůžeme s vyřizováním žádostí,
 • pokud nemáte důvěru obrátit se na vaše město/obec,
 • pokud si nevíte rady nebo chcete vaši záležitost (situaci) nezávazně a nezávisle konzultovat,
 • zjistíme a vyhledáme v rámci území informace, které vám pomohou, zprostředkujeme kontakty,
 • pomůžeme vám s propagací vaší akce,
 • poskytneme poradenskou podporu v oblasti vyhledávání vhodných dotačních titulů a zadávání veřejných zakázek,
 • poskytneme informace o turistických cílech a zajímavostech v mikroregionu,
 • zajímají nás vaše nápady a náměty ke zlepšení života a rozvoje vaší obce i regionu, a zároveň se rádi dozvíme, co v Mikroregionu Ivančicko postrádáte,
 • pokud jste zaměstnavatel, rádi vám zveřejníme na našich webových stránkách volné pracovní místo v našem mikroregionu.

Služby a poradenství CCS jsou poskytovány zdarma

MEZI NAŠI ČINNOST TAKÉ PATŘÍ

 • pravidelné půlroční vydávání informačního zpravodaje Mikroregionu Ivančicko,
 • zpracování kalendáře všech akcí konaných v daném roce v rámci Mikroregionu Ivančicko,
 • správa webových stránek www.ivancicko.com, kde naleznete aktuální informace z Mikroregionu Ivančicko včetně přehledu všech akcí, organizace kulturních a vzdělávacích aktivit, atd.