Základní dokumenty svazku

Stanovy

  • Stanovy dobrovolného svazku obcí (aktuálně platné od 9.3.2023) [PDF]
  • Stanovy dobrovolného svazku obcí (platné od 5.4.2018 do 9.3.2023) [PDF]
  • Stanovy dobrovolného svazku obcí (platné od 25.2.2016 do 5.4.2018) [PDF]
  • Stanovy dobrovolného svazku obcí (platné do 25.2.2016) [PDF]

Zakládající listiny

  • Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí [PDF]