Důležitá telefonní čísla

Hasiči: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112


POLICIE ČR – Obvodní oddělení Ivančice, Josefa Vávry 30, 664 91 Ivančice
Tel.: 974 626 441
E-mail: bo.oop.ivancice.podatelna@pcr.cz

NEMOCNICE Ivančice – Široká 16, 664 91 Ivančice,
Telefonní ústředna: 546 439 411

PLYN
Jihomoravská plynárenská, a. s.
Závod Brno, pohotovostní služba, tel.: 1239, nonstop!

VODA
Vodárenská akciová společnost, a. s., provoz Ivančice, B. M. Kuldy 20
(od 4. 4. 2016 do poloviny roku 2017 provozní středisko přesunuto na ČOV Ivančice, Kounická 1598/78)
Tel.: 546 435 427
Tel.: 606 747 420 (nonstop!)

DKM Moravia a.s. (pro město Dolní Kounice a obec Mělčany)
Masarykovo nám. 142/10, 664 64 Dolní Kounice
Tel.: 539 094 211, 731 491 649

ELEKTŘINA
E.ON ČR, s. r. o., Brno, Lidická 36
Tel. poruchová služba: 800 225 577


Informační linka o telefonních číslech: 1188 (nonstop!)