Údržba čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice v roce 2018

Rok se pomalu blíží ke konci, a proto dovolte nám malou rekapitulaci toho, jak probíhala péče o velmi frekventovanou cyklostezku, která propojuje města Ivančice a Oslavany. Rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje byla Mikroregionu Ivančicko v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v JMK 2018“ schválena dotace neinvestičního charakteru ve výši 68.600 Kč na údržbu čistoty cyklostezky Oslavany-Ivančice.Celý článek …

IMG_0195

Mikroregion Ivančicko má nové vedení

Dne 18. 12. 2018 se konala valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko. Pro volební období 2018-2022 byl zvolen správní výbor v tomto složení: předsedkyně Mgr. Jana Heřmanová (Ivančice), 1. místopředseda Ing. Svatopluk Staněk (Oslavany), 2. místopředseda Ing. Jan Trecha (Moravské Bránice). Dalšími členy byli zvoleni Ing. Petr Koťara (Dolní Kounice) a Mgr. Naděžda Chajmová (Nová Ves). Tajemníkem svazku byl jmenován Ing. Bohumil Smutný.Celý článek …

Pozvánka na 71. valnou hromadu a 6. setkání starostů

Předseda správního výboru Mikroregionu Ivančicko, Rostislav Štork, vás zve na 71. valnou hromadu Mikroregionu Ivančicko, která se bude konat v úterý dne 18. prosince 2018 od 15:00 v budově SVČ Ivančice (hlavní vchod do budovy, 1. patro – zasedací místnost). Celá pozvánka [PDF].

V rámci této valné hromady proběhne také 6. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Ivančicko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb. Celá pozvánka [PDF].