Moravské Bránice

MORAVSKÉ BRÁNICE znak BARVA

Moravské Bránice - ZvoničkaObec Moravské Bránice leží v kotlině obklopené okolními kopci dosahujícími výšky až 380 m nad mořem v blízkosti Dolních Kounic a Ivančic. Pod obrysy Karlovy hory se rozkládají vinice. Hlínská vrchovina přechází na severozápadě v Bukovinu a na západě v kopec zvaný Kalce. V jejich dolní části byly založeny vinice. Západně od obce vede polní cesta ke Komořině s dubovým porostem, s pozoruhodnou květenou a vzácnými druhy hmyzu. Pod Komořinou v hlubokém údolí se klikatí silnice do Ivančic. Údolím protéká řeka Jihlava s přirozeným tokem, který dodává krajině osobitý ráz. Staletá tradice pěstování vín na okolních svazích byla na dlouhá léta přerušena. Obnovení vinic probíhalo v šedesátých a v osmdesátých letech minulého století.

Zajímavou dominantou obce je nádražní budova, stanice Moravské Bránice, stojí na vyvýšině západně od obce. Stanice Moravské Bránice byla a je důležitým železničním uzlem. Nádraží mělo význam pro celé okolí, především od doby, kdy byla vybudována a zprovozněna trať do Oslavan, takzvaná „Lokálka“. Od Moravských Bránic směrem k Ivančicím najdeme kulturní památku, viadukt železničního mostu v údolí nad řekou Jihlavou, s původní délkou konstrukce 373,5 m a výška 44,8 m. Mezi další památky v obci patří dřevěná zvonička z 18. století, dále Kaple Nejsvětější trojice s oltářem sv. Anny, Boží muka stojící u silnice do Ivančic při odbočce na nádraží a mramorový kříž před školou. Když v současné době projíždíte Moravskými Bránicemi, určitě si povšimnete nabídky prodeje regionálních produktů od místních vinařů a zemědělců.

Nejvýznamnější každoroční akce v obci:

Pravidelné výstavy drobného zvířectva v průběhu roku, dětský den v květnu, tradiční Rozmarýnové hody v září, dále akce občanského sdružení Bráničánek o.s.

Kontaktní údaje:

Obec Moravské BrániceMoravské Bránice - Ivančický viadukt
Moravské Bránice 325
664 64  Dolní Kounice Moravské Bránice - Socha Sv. Jana Nepomuckého před hřbitovem

Tel: 546 421 622
E-mail: podatelna@moravskebranice.cz
www.moravskebranice.cz

IMG_9655