Sociální služby a poradenské linky na Ivančicku

  • SOCIÁLNÍ SLUŽBY

MěÚ Ivančice – Odbor sociálních věcí
Palackého nám. 5/11, Ivančice
Vedoucí odboru, kurátor pro dospělé:
– Mgr. Vladimír Surovčík, MBA, tel.: 546 419 490,
e-mail: surovcik@muiv.cz

Oddělení sociální práce
– Mgr. Irena Šancová, tel. 546 419 492,
e-mail: sancova@muiv.cz
– Jana Kratochvílová, tel.: 546 419 495,
e-mail: kratochvilovaj@muiv.cz
– Eva Ošmerová, DiS., tel. 546 419 493,
e-mail: osmerova@muiv.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (www.ivancice.cz/ospod)
Náhradní rodinná péče
– Bc. Šárka Houfková, tel.: 546 419 496,
e-mail: houfkova@muiv.cz
Péče o děti
– Mgr. Lucie Kratochvílová, DiS.,
tel.: 546 419 494,
e-mail: kratochvilova@muiv.cz
– Jitka Šandová, DiS., tel.: 546 419 498,
e-mail: sandova@muiv.cz
– Iveta Maiová, DiS., tel.: 546 419 491,
e-mail: maiova@muiv.cz
Kurátor pro mládež
– Edita Syslová, DiS., tel. 546 419 489,
e-mail: syslova@muiv.cz

Úřední hodiny:
Po, St 07:30-11:30, 12:30-17:00 (úřední den)
Út, Čt 07:30-11:30, 12:30-14:00 (PD)
Pá 07:30-11:30, 12:30-13:00 (PD)
(PD – provozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech. Mimo pracovní dobu je zajištěna nepřetržitá pohotovost pro případ akutního případu)

Úřad práce Ivančice
Široká 16, Ivančice
E-mail: posta.up@bo.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
Zprostředkování zaměstnání (tel.: 950 105 441-443, 445), Státní sociální podpora (tel.: 950 105 571-574), Hmotná nouze (tel.: 950 105 444, 446, 447, 575), Sociální služby, příspěvek na péči (tel.: 950 105 448, 449) Dávky pro osoby se zdravotním postižením (tel.: 950 105 577)

Provozní doba:
Po, St 08:00-12:00, 13:00-17:00
Út, Čt 08:00-11:00
Pá 08:00-11:00 pouze noví klienti

Pečovatelská služba Ivančice
Péče poskytovaná občanům Ivančic a ostatních měst a obcí ORP Ivančice
Na Úvoze 5, Ivančice
Tel.: 546 123 402
E-mail: psivancice@seznam.cz

Terénní pečovatelská služba – služba s docházkou do domácnosti. Po-Pá 07:00-15:30 hod., v nutných případech 06:00–19:00 včetně sobot a nedělí
Denní stacionář –  Denní pobyt pro seniory a osoby tělesně či zdravotně postižené, kteří potřebují pomoc jiné osoby. Po-Pá 07:00-15:00 hod.

DPS – Dům s pečovatelkou službou
Na Úvoze 5, Ivančice
Tel.: 546 123 403, 728 309 637
E-mail: penzionuvoz@volny.cz
www.penzion.ivancice.cz

Pedagogicko-psychologická poradna
Komenského náměstí 12, Ivančice
Tel.: 731 658 685
E-mail: ivancice@pppbrno.cz
Pracovní doba: Po-Pá 08:00-15:00

Psychologická ambulance
PhDr. Jaroslava Strmisková
Široká 401/16, Ivančice
Tel.: 546 451 251

Persefona – pomoc obětem domácího násilí
Středisko volného času, Zemědělská 2, Ivančice (konzultace na základě předchozí domluvy): Tel.: 545 245 996, 737 834 345 (Po-Pá 09:00-17:00)
E-mail: poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz
www.persefona.cz

Jednota bratrská Ivančice
Komenského nám. 1611/9a, Ivančice
Tel.: 604 916 965
E-mail: zahrada@jbivancice.cz

Půjčovna Eden – půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel.: 773  071 325, 604 916 965
E-mail: info@pujcovna-eden.cz
www.pujcovna-eden.cz
Služba v nemocnici – duchovní (kaplanská) služba, činnost pracovníka pro naplňování lidských potřeb, zajišťování dobrovolnické služby.
Nová Zahrada – prostory v centru Ivančic ve vnitrobloku ZUŠ a pošty (nachází se zde: třígenerační obývák, sportovní klubovna, pracovní dílna, Family Point – bezbariérové místo, které umožňuje pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života).

Generace Care – pomoc osobám pečujícím o své blízké v domácím prostředí. Projekt probíhá od září 2016 do srpna 2017.  Služby poskytovány zdarma. Pobočka Ivančice: Budova SVČ, Zemědělská 2, Ivančice. Tel.: 734 400 233
E-mail: generace.eu@email.cz, www.generacecare.eu

Komunitní dům seniorů – KoDuS
KoDuS Ivančice, ulice Břízová.
Bytový dům s nájemním bydlením pro osoby ve věku 60+. Byty jsou k nastěhování v 1. čtvrtletí 2017. Informace + podání žádosti: MěÚ Ivančice – Odbor sociálních věcí.

  • LINKY DŮVĚRY

Spondea – krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu
Sýpka 25, 613 00 Brno
Kriz. centrum – tel.: 541 235 511, 608 118 088
(Po-Pá 08:00-18:00)
Intervenční centrum – tel.: 544 501 121
(Po-Čt 08:00 18:00, Pá 8:00-16:00, víkend na mobilu nonstop, neděle do 22:00 – tel.: 739 078 078)
E-mail: krizovapomoc@spondea.cz
www.spondea.cz

Modrá linka pro děti a mládež
Tel.: 549 241 010, 608 902 410
(denně 09:00-21:00)
Internetové poradenství: help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz
(Po, St, So 18:00-21:00)
www.modralinka.cz

Linka bezpečí
Pro děti, mládež a studenty do 26 let
Linka bezpečí: 116 111 (bezplatná linka)
Internetové poradenství: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz

Poradenství pro dospělé v oblasti výchovného a rodinného poradenství
Rodičovská linka: 840 111 234, 606 021 021
Internetové poradenství: pomoc@rodicovskalinka.cz
www.linkabezpeci.cz

Dětské krizové centrum
Tel.: 241 484 149, 777 715 215 (nonstop)
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: www.elinka.iporadna.cz
(Pá-Ne 14:00-18:00)
www.ditekrize.cz

Linka právní pomoci v oblasti rodinného práva a péče o dítě
Tel.: 777 800 002 (St 14:00-18:00)

Krizové centrum kliniky FN Brno
Psychiatrická a psychologická pomoc
Tel.: 532 232 078 (nonstop)

DROP IN o.p.s. – středisko prevence a léčby drogových závislostí
Tel.: 222 221 431 (nonstop)
www.dropin.cz

Linka seniorů – krizová pomoc pro seniory a pečující o seniory v krizi
Tel.: 800 200 007 (bezplatná linka, denně 08:00-20:00)
Internetové poradenství: linkasenioru@elpida.cz
www.linkasenioru.cz

DONA linka – pomoc osobám ohroženým domácím násilím
Tel.: 251 511 313 (bezplatná linka, nonstop)
Internetové poradenství: dona.linka@bkb.cz
www.donalinka.cz

Telefonní linka AIDS pomoci
Tel.: 800 800 980 (bezplatná linka, nonstop)
www.aids-pomoc.cz

ANABELL – poradenství v oblasti poruch příjmu potravy
Tel.: 848 200 210, 774 467 293 (9:00-16:00)
Internetové poradenství: iporadna@anabell.cz
www.centrum-anabell.cz

Poradna při finanční tísni – bezplatné poradenství
Tel.: 800 722 722 (bezplatná linka, Po 08:30-12:00, 13:00-17:00)
Internetové poradenství: poradna@financnitisen.cz
www.financnitisen.cz

Poradna NRZP ČR v Brně
(Národní rada osob se zdravotním postižením ČR v Brně)
Bezplatné právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, právní způsobilosti a občanskoprávních vztahů.

Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova)
Tel.: 542 214 110–1, 736 751 214
E-mail: m.michalcova@nrzp.cz, j.bendova@nrzp.cz
www.nrzp.cz

Úřední hodiny: Po, St 08:30-15:30
(Je nutné se předem objednat)