Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje

Informovanost o poskytovatelích sociálních služeb:

Na adrese http://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/ získá veřejnost od 1. října 2018 podrobný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb na území Jihomoravského kraje.

„Ve společnosti je stále patrná nedostatečná informovanost o sociálních službách. Lidé mnohdy nevědí, co jsou to sociální služby, co je jejich obsahem a s čím mu mohou být nápomocny. Odbor sociálních věcí našeho kraje dále reflektuje ze stran obcí, poskytovatelů i osob, hledajících pomoc ve své životní situaci, požadavek na přehledný a aktuální seznam poskytovaných a dostupných sociálních služeb,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Elektronický katalog obsahuje aktuální informace o celkové nabídce sociálních služeb poskytovaných na jihu Moravy. Každá služba je stručně charakterizována, přiložena je její adresa a odkaz na vlastní webové stránky. Pro přehlednost je služba vyobrazena na mapě Jihomoravského kraje. Katalog nabízí způsoby vyhledávání služby skrze životní situace jako potřebuji pomoc s péčí o sebe, někoho blízkého, nebo klíčová slova např. drogy, duševní onemocnění nebo Alzheimerova choroba. Možné je také vyhledávat geograficky, dle okresu či obce. Katalog je určen odborné i laické veřejnosti, také obcím, zadavatelům, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb i lékařům, kteří představují důležitý článek ve zprostředkování informací o možnostech sociálních služeb.