Hlavní cíle projektu CSS a náplň činnosti

Hlavním cílem projektu je, prostřednictvím vytvoření centra na bázi meziobecní spolupráce při DSO, dosáhnout:

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostí a zkušeností báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Centrum je určeno zejména zástupcům členských obcí, dále slouží i jako kontaktní centrum pro občany území Mikroregionu, zástupcům organizací působících v obcích (příspěvkové organizace, občanská sdružení, spolky), kteří se na centrum mohou obracet v záležitostech např. podpory aktivit při propagaci svazku a jeho zájmového území, využívání společného majetku, koordinace investičních/neinvestičních akcí v zájmovém území, oblasti podpory a rozvoje kultury, turistického ruchu, dotačního poradenství, využívání podpory Nadace ČEZ, vyhledání vhodných dotačních titulů (projekty veřejné sféry – nikoliv individuální či komerční sféry) a jiné činnosti směřující k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností.