Oznámení – otevření kanceláře Mikroregionu Ivančicko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko, zastoupený předsedou Rostislavem Štorkem, tímto dává na vědomí, že byla otevřena kancelář Mikroregionu Ivančicko na adrese Zemědělská ulice č. 2, 664 91 Ivančice (budova SVČ Ivančice – vchod ze zadní části budovy z ulice Padochovská.

Kancelář Mikroregionu Ivančicko je určena zejména zástupcům členských obcí, kteří využívají služeb manažera svazku, dále i zástupcům ostatních organizací v obcích (příspěvkové organizace, občanská sdružení, spolky) a veřejnosti z členských obcí Mikroregionu Ivančicko, kteří se na manažera potřebují obracet v záležitostech např. podpory aktivit při propagaci svazku a jeho zájmového území, využívání společného majetku, koordinace investičních/neinvestičních akcí v zájmovém území, oblasti podpory a rozvoje kultury, turistického ruchu, dotačního poradenství, využívání podpory Nadace ČEZ, vyhledání vhodných dotačních titulů (pouze projekty veřejné sféry – nikoliv individuální či komerční sféry) a jiné činnosti směřující k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností.

Manažer svazku
Ing. Bohumil Smutný, tel. 602 551 801, e-mail: mikroregionivancicko@gmail.com

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.