Uzavírka silnice II/394 v Tetčicích

DED922DC-4430-4044-9C3D-5A7FA3C84A31

Od 13. února 2023 do 14. května 2023 bude pokračovat rekonstrukce hlavního tahu Tetčicemi. Bohužel dojde k úplnému uzavření silnice II/394 od železničního přejezdu směr Rosice k novému mostu přes potok Bobrava. Jednosměrný provoz neumožňuje technická povaha stavby. Objízdná trasa bude vedena přes Kratochvilku a Zastávku, případně přes Střelice.

Výluka autobusů přes Tetčice

Ve stejném termínu bude probíhat i výluka autobusů přes Tetčice.

Linka 406 bude jezdit přes Střelice (stejně, jako když se opravoval most). Pojede v úseku mezi zastávkami Tetčice, žel.st. a Brno, Nemocnice Bohunice obousměrně odklonem přes Střelice a Troubsko.

Linka 423 jede z Neslovic odklonem přes Kratochvilku do Zastávky, žel.st. Vybrané spoje jsou prodlouženy do Rosic. Vybrané spoje jedou závlekem z Neslovic do Tetčic.

Noční spoje linky 405 obsluhují zastávku Tetčice, žel.st. v přesunuté poloze na ulici Rosické.

Opravený jízdní řád vydává IDS JMK – oficiální profil. Najdete jej na jejich webu tady www.idsjmk.cz.

DED922DC-4430-4044-9C3D-5A7FA3C84A31

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.