Univerzita třetího věku MU – nikdy není pozdě začít studovat!

posluchačka s pracovnicíMasarykova univerzita nabízí studijní programy pro seniory v rámci Univerzity třetího věku. Nejeden dlouholetý účastník těchto kurzů by potvrdil, že věta „studovat se dá v každém věku“ není jen prázdná fráze. Základním posláním U3V je otevření univerzitních poznatků, vědomostí a dovedností osobám seniorského věku.

Na přednáškách se setkáte se špičkovými odborníky z nejrůznějších pracovišť Masarykovy univerzity a současně můžete navázat nová přátelství s vrstevníky podobného smýšlení a zájmů.

Hlavním pilířem nabídky U3V MU jsou dlouhodobé kurzy. Pro akademický rok 2023/2024 jsou připraveny hned čtyři, do kterých je možné se hlásit. Tříletý Všeobecně zaměřený kurz je připravován ve spolupráci se všemi deseti fakultami MU a nabízí tak komplexní přehled ze všech oborů. Kurz je po třech letech zakončen slavnostní promocí, kde účastníci obdrží osvědčení o absolvování. Další dva nabízené kurzy jsou jednoleté a jsou připravovány ve spolupráci s našimi partnery. Jedná se kurz Kulturní dědictví a památková péče na Moravě, na jehož programu se podílí Národní památkový ústav, a kurz Univerzita třetího věku a Moravské zemské muzeum. Dále je připraven dlouhodobý kurz se zaměřením na astronomii, ten nese název Vesmír kolem nás.

Studium na U3V MU nepřináší pouze nové znalosti a přátelství, ale také možnost čerpat nejrůznější benefity spojené s komunitou Masarykovy univerzity. Posluchači dlouhodobých kurzů mají možnost navštěvovat dvě studovny, kde je vždy k dispozici asistent. Svou čtenářskou vášeň mohou rozšiřovat díky čtenářskému průkazu do všech univerzitních knihoven a také skrze přístup k elektronické databázi knih Bookport. Dalším benefitem je bezplatný balíček nástrojů Microsoft Office 365 po celou dobu studia.

Tím však možnosti U3V MU zdaleka nekončí, spíše naopak. Nad rámec základního programu jsou nabízeny tzv. krátkodobé kurzy. Ty jsou tematicky zaměřeny na nejrůznější oblasti, například genealogie, cestování, kyberbezpečnost či kreativní dílny. Nechybí také bohatá nabídka pohybových a jazykových kurzů, exkurzí nebo mimořádných přednášek.

Výuka na Univerzitě třetího věku MU probíhá zpravidla jednou za 14 dní, a sice v období od října do června. Jednotlivé přednášky trvají 90 minut. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které pro tento akademický rok činí 960 Kč. Kurzem můžete také udělat radost někomu blízkému formou dárkového poukazu.

Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 2. května do 30. června 2023, a to elektronicky nebo osobně v kanceláři U3V MU (Komenského nám. 2, Brno). Pokud ještě stále váháte, další informace a podrobnosti o nabízených kurzech naleznete na www.u3v.muni.cz.

Těšíme se na Vás!

Kolektiv U3V MU

titulka seniori   posluchačka úsměv   Nordic_společná   Fotokurz společná   fotokurz spolupráce   fotokurz_posluchačka model

 

 

Publikováno v Dobrovolný svazek obcí informuje.