20230916_214109

Realizace kulturních a společenských akcí podporujících identitu regionu 2023

Cílem projektu bylo podpořit realizaci nejvýznamnějších tradičních kulturních a společenských akcí, které utvářely identitu regionu a byly pořádány v členských obcích Mikroregionu Ivančicko v roce 2023. Mikroregion Ivančicko pomohl osmi členským obcím s realizací hlavního kulturního programu jejich akcí tím, že jim samostatně zajistil dílčí nebo celou část kulturního programu akce, či zajistil služby nezbytné k realizaci kulturní akce.

Projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje ve výši 250.000 Kč z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023.

Kulturní akce se konaly v obcích:

Hlína, Ketkovice, Kupařovice, Moravské Bránice, Němčičky, Nová Ves, Oslavany, Senorady

Realizované / podpořené kulturní  akce:

1) Hlína
Divadelní představení v přírodě

2) Ketkovice
Havelské hody

3) Kupařovice
Mladé hody

4) Moravské Bránice
Tradiční rozmarýnové hody

5) Němčičky
Tradiční krojované hody

6) Nová Ves
Rozmarýnové hody

7) Oslavany
Historické slavnosti

8) Senorady
Senoradské krojované hody

Povinná publicita 2023

 

Publikováno v Projekty centra společných služeb.